PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moc, peníze a právo - YDE008
Anglický název: Power, Money and Law
Zajišťuje: Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (08.03.2018)
Základní instituce lidské společnosti: moc a svoboda; vlastnictví, peníze a směna; právo, spravedlnost a lidská práva.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (08.03.2018)

Sokol J.: Moc, peníze a právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

Weber, M.: Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta, 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK