PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní ekologie – environmentální antropologie II. - YBSC206
Anglický název: Cultural Ecology – Environmental Anthropology II.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Prerekvizity : YBSC181
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (06.02.2023)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz je úvodem do environmentální antropologie a představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z její minulosti. Pozornost je věnována zejména politické a symbolické ekologii. Kurz navazuje na kurz Kulturní ekologie I.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (06.03.2023)

1. Úvod a dokument

 

2.  Počátky politické ekologie

 

3. Diskuse textů

Povinná četba

Solway, J. S. a Lee, R.B. Foragers, Genuine or Spurious?: Situating the Kalahari San in History. Current Anthropology, 1992[1990], vol. 31, no. 2, pp. 109-122, 142-146.

 

Wolf, Erich. Ownership and Political Ecology. Anthropological Quarterly, 1972, vol. 45, no. 3, pp. 201-205.

 

4. Michel Foucault: biomoc, biopolitika, governmentalita

 

5. Etnověda a domorodé vědění

 

6. Diskuse textu: H. Conclin a kontroverze ždáření

Povinná četba

Conclin, Harold C.An Ethnoecological Approach to Shifting Agriculture. In Dove a Carpenter eds. Environmental Anthropology – A Historical Reader, 2008[1954], Oxford: Blackwell Publishing, s. 241-248. 502 p. ISBN 978-1405111379.

 

7. Symbolická ekologie

 

8. Antropologie západní přírody

 

9.  Fenomenologie a EA: Tim Ingold

 

10. Diskuse textů

Povinná četba

 

Farhead, James a Leach, Melissa. False Forest History, Complicit Social Analysis: Rethinking Some West African Environmental Narratives. In Dove a Carpenter eds. Environmental Anthropology – A Historical Reader, 2008[1995], Oxford: Blackwell Publishing, s. 102-117. 502 p. ISBN 978-1405111379.

 


Ingold, Tim. Globes and Spheres: The Topology of Environmentalism. In Milton ed. Environmentalism: The View from Anthropology, 1993, London: Routledge, s. 31-42

 

11. Environmentalismus a Arturo Escobar

 

12. Ekogovernmentalita

 

13. Antropologie ochranářství a kritika PE


 

14. EA dnes: rekapitulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná četba

Conclin, Harold C.An Ethnoecological Approach to Shifting Agriculture. In Dove a Carpenter eds. Environmental Anthropology – A Historical Reader, 2008[1954], Oxford: Blackwell Publishing, s. 241-248. 502 p. ISBN 978-1405111379.

 

Farhead, James a Leach, Melissa. False Forest History, Complicit Social Analysis: Rethinking Some West African Environmental Narratives. In Dove a Carpenter eds. Environmental Anthropology – A Historical Reader, 2008[1995], Oxford: Blackwell Publishing, s. 102-117. 502 p. ISBN 978-1405111379.

 

Ingold, Tim. Globes and Spheres: The Topology of Environmentalism. In Milton ed. Environmentalism: The View from Anthropology, 1993, London: Routledge, s. 31-42

 

Solway, J. S. a Lee, R.B. Foragers, Genuine or Spurious?: Situating the Kalahari San in History. Current Anthropology, 1992[1990], vol. 31, no. 2, pp. 109, 122, 142-146.

 

Wolf, Erich. Ownership and Political Ecology. Anthropological Quarterly, 1972, vol. 45, no. 3, pp. 201-205.

 

 

 

Doporučená četba

Biersack, Aletta. Introduction: from the „New Ecology“ to the new ecologies. American Anthropologist, 1999, vol. 101, no. 1, pp. 5-18.

 

Escobar, Arturo. After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. Current Anthropology, 1999, vol. 40, no. 1. pp. 1-30. ISSN 0011-3204.

 

Foucault, Michel. Security, Territory, Population: Lectures at the Collége de France 1977-1978. 1st edition. New York: Picador, 2009. 464 p. ISBN 978-0312203603. (jen kapitolu 4).

 

Harris, Marvin. The Cultural Ecology of India's Sacred Cattle, Current Anthropology, 1966, Vol. 7, No. 1, pp. 51–54, 55–56.

 

Rappaport, Roy. Distinguished Lecture in General Anthropology: The Anthropology of Trouble. American Anthropologist, 1993, vol. 95, no. 2, pp. 295-303.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (08.02.2023)

10% diskuse textů

20% docházka (když pod 75%, pak náhradní plnění v podobě eseje)

70% závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK