PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mimoevropské hudební kultury II. - YBSB021
Anglický název: Non-European Music Cultures II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do s-k. antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA046
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudbě tzv. vysokých kultur Asie – hudebních kulturách Dálného Východu (Čína, Japonsko, Korea), jihovýchodní Asie, indického subkontinentu a Předního Východu a severní Afriky. Jejich koncepty, zvukové jevy i sociální kontext provozování hudby se zásadně liší od sebe navzájem i od naší kultury. Jejich poznání tak jednak doplňuje obrazy kultur, poskytované v jiných kurzech, a také umožňuje nově pochopit fenomén hudby.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.09.2018)

Témata:

1) Co studuje etnomuzikologie? Stručné dějiny oboru.

2) Jak poslouchat hudbu? Kategorie hudební analýzy.

3) Hudba Říše středu.

4) Japonsko; Korea.

5) Jihovýchodní Asie: historie; hudba ostrovní části.

6) Jihovýchodní Asie: hudba kontinentální části.

7) Hudba Indie: od Véd k rágám.

8) Klasická hudební tradice severní Indie.

9) Hudební klasika jižní Indie; indický tanec.

10) Arabsko-islámská hudební tradice: od zrodu.

11) Arabsko-islámská hudební tradice: Pyrenejský poloostrov a severní Afrika.

12) Hudba saharských nomádů: Tuaregové a další.

13) Opakování.

Studijní literatura:

Povinná:
NETTL, B., CAPWELL, CH., BOHLMAN, P., TURINO, T. Excursions in World Music. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. ISBN 0-13-031648-2.

MERRIAM, A. P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press, 1980. ISBN 0-8101-0607-8

SHELEMAY, K. K. Soundscapes. Exploring Music in a Changing World. New York, London: W. W. Norton, 2015. ISBN 978-0-393-91828-1.

Doporučená:
TURINO, T. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. ISBN 978-0-226-81698-2.

MILLER, T. World Music: A Global Journey. New York: Routledge 2009. ISBN 978-0-415-98878-0.

MAY, E. ed. Musics of Many Cultures. An Introduction. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 1983. ISBN 0-520-04778-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK