PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filmový seminář - YBKC203
Anglický název: Film Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (22.02.2024)
Na semináři v průběhu semestru shlédneme vybrané zásadní filmy z různých období dějin kinematografie. Letošním jednotícím tématem je vztah komiky a filmu. Každý z filmů vybral jeden z pedagogů, který film uvede a bude moderovat diskusi po skončení promítání příslušného snímku. Úkolem studujících bude sepsat krátký esej (2 - 2,5 normostrany) týkající se jednoho z promítaných filmů. Předmětem reflexe může být film jako celek anebo jeho specifický aspekt - např. některý z prvků filmového stylu (kamera, hudba, využití barev, herectví, mizanscéna...), zobrazený motiv či zvolené narativní postupy. Referát lze pojmout např. také jako komparaci s jiným dílem či zasazení snímku do širšího (kinematografického, historického, kulturního, společenského ...) kontextu. Smyslem referátu je vlastní interpretace podložená odkazy na relevantní zdroje a prvky samotného snímku, nikoli jen synopse či shrnutí faktů o filmu. Referát je potřeba poslat emailem vyučujícímu, který daný film prezentoval, a to nejpozději do 31.5.2024. (Pozor, každý film může zpracovávat max. 5 studentů a není možné toto číslo navyšovat! K jednotlivým filmům/pedagogům se lze zapisovat na arch, který bude k dispozici na semináři v průběhu celého semestru.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (22.02.2024)

1. Pravidelná účast na semináři (min. 80 % docházka)

2. Aktivní účast na diskuzích po zhlédnutí filmu.

3. Esej o délce 2-2,5 ns reflektující jeden z filmů promítaných na semináři (podrobněji viz. anotace). Termín odevzdání: do 31.5.2024

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK