PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální umění a nová média I. - YBKC183
Anglický název: Digital Art and New Media I.
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Neslučitelnost : YMM43PSZI, YMSMK032PV
Je neslučitelnost pro: YMSMK032PV
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (27.08.2019)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (27.08.2019)

Povinná:

 • Bertók, I. – Janoušek, I.. Počítače & umenie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989, s. ISBN .
 • Popper, F.. The art at the electronic age. New York: Harry N. Abrams, 1993, s. ISBN 9780810919280.
 • Wands, B.. Art of the digital age. New York: Thames & Hudson, 2007, s. ISBN 9780500286296.
 • Shanken, E. A.. Art and Electronic Media . London: Phaidon Press Themes & Movements, 2009, s. ISBN 9780714868585.

Doporučená:

 • Spalter, A. M.. The computer in the visual arts. Reading, Mass.: Addison-Wesley Longman, 1999, s. ISBN 9780201386004.
 • Rusch, M.. New media in late 20th-century art. Londýn a New York: Thames & Hudson (World of Art), 2001, s. ISBN 9780500203781.
 • Wilson, S.. Information Arts, Intersections of art, science, and technology. Cambridge, Mass. – Londýn: The MIT Press, 2002, s. ISBN 9780262731584.
 • Paul, Ch.. Digital art. Londýn: Thames & Hudson (World of Art), 2003, s. ISBN 9780500203675.
 • Meredieu, F. de. Arts et nouvelles technologies. Art vidéo, art numerique. Paříž: Larousse/VUEF, 2003, s. ISBN 9782035055422.
 • Greene, R.. Internet art. Londýn: Thames & Hudson (World of Art), 2004, s. ISBN 9780500203767.
 • Wilson, S.. Art + Science Now, How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st-century aesthetics. Londýn: Thames & Hudson, 2010, s. ISBN 9780500238684.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (23.09.2020)

1. Vymezení předmětu a předpoklady (futurismus, abstraktní malířství, dada, konstruktivismus, Bauhaus, kinetismus)
2. Počítače jako výzva kreativitě a vizualitě (počítače; počítače a hudba, literatura, obraz)
3. Počítače a nápodoba
4. Počítač a proces
5. Snímaný obraz a proměna
6. Simulovaný obraz a napodobování 
7. Syntetizovaný obraz a svébytnost
8. Sdílený obraz a předvádění
9. Nová společenská propojení (internetové umění)
10. Sloh elektronické éry (design, hry)
11. Umělý umělec
12. Příroda v nové úloze (bio-art)
13. Pohlcení a odstup (virtuální realita & reálný prostor)

V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (27.08.2019)

Atestace kurzu podle úspěšnosti v písemném testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK