PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Slow Toning - YBKC171
Anglický název: Slow Toning
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Slow Toning je lekce kompenzačního charakteru (typ cvičení BODY+MIND), kombinující posilování, protahování a uvolňování. Cvičení je koordinačně nenáročné, vhodné i pro osoby, které mají jen malou zkušenost s prvky využívanými v aerobiku. Probíhá v pomalejším tempu, aby pohyby mohly být provedeny vědomě a kontrolovaně: důraz je kladen na správnou techniku cvičení, aktivaci adekvátních svalových skupin a zejména hlubokého stabilizačního systému. Cílem je postupné odstraňování svalových dysbalancí a oprava chybných pohybových stereotypů. Nejpodstatnější složku lekce představuje posilovaní s vahou vlastního těla (týká se svalů s tendencí k ochabování), posilovací cviky jsou pak kombinovány s prvky protahovacími (týká se svalů s tendenci ke zkracování) a mobilizačními (základní pohyby v kloubech a páteři, zvyšující prokrvení vazů, chrupavek resp. meziobratlových destiček, podporující výživu kloubů a snižující mechanické tření v kloubech). Asi 50-60% hodiny se cvičí ve stoje, ve zbylém čase na podložce.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)

Cvičení je určeno pouze ženám a koná se vždy v úterý od 15.00 do 16.00 ve FANatic studiu, nám.Míru 9, Praha 2 (budova Národního domu na Vinohradech, vchod ze Slezské ul.).

Do fitka je třeba dorazit nejpozději 10 minut před začátkem cvičení, abyste se po odbavení na recepci stihly v klidu převléci. Seznam studentek zapsaných do kursu má k dispozici obsluha recepce, která také zaznamenává presenci: při příchodu je tedy třeba zřetelně uvést, že patříte do kursu a prokázat se (ISIC); jinak by vám účast na cvičení nezaznamenali a kromě toho by po vás chtěli o něco více, než je sjednaná cena pro frekventantky kursu.

Pozdní příchod nelze akceptovat a to jak z důvodů principiálních, tak především z důvodů zdravotních; studentka, která přijde do fitka později než v 14.55, už nebude do hodiny vpuštěna. Pokud bude trvat na tom, že se chce cvičení zúčastnit, recepce ji to umožní, ale jako soukromé osobě, tedy za podmínek, které platí pro běžné klientky: nebude se jí týkat sleva pro účastnice kursu a navíc se jí účast na cvičení nezapíše do presenční listiny (tj. z hlediska formálního bude mít absenci).

Totéž, co o pozdním příchodu platí i o předčasném odchodu z hodiny: pokud nepůjde o nějakou akutní indispozici, kterou se mnou cvičenka zkonzultuje, nelze z hodiny odejít před koncem cvičení. Účast na cvičení, z něhož studentka odejde dříve, bude neplatná, i kdyby se jednalo o posledních 5 minut.

POZOR: Cvičení je součástí rozvrhu FANatic studia, který je k dispozici veřejnosti. Z toho vyplývá jednak nutnost začít a skončit v přesně daném čase, jednak nezbytnost každé jednotlivé cvičení zaplatit. V tomto ohledu byla pro účastnice kursu vyjednána zvýhodněná cena 83,- Kč (platit lze hotově nebo poukázkami Multisport, nelze platit platební kartou). Ve fitness-studiu jsou k dispozici všechny potřebné cvičební pomůcky, které budeme využívat (podložky, over bally popř. fitt bally). Samozřejmostí je uzamykatelná skříňka, sprchy, možnost zakoupit nápoje a drobné občerstvení.

Konzultace a dotazy jakéhokoliv druhu (vysvětlení efektu určitého cviku, individuální obtíže při cvičení apod.) směřujte na lektorku po skončení hodin v předsálí tělocvičny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)

Pro získání atestace je třeba dosáhnou 9 účastí: právě 9 presencí zakládá nárok na známku 3, 10-11 presencí na známku 2 a za 12 presencí účastnice obdrží  známku 1 (známkovací škála odvozena z počtu úterků, které jsou součástí výukového období semestru a na které nepřipadá státní svátek nebo děkanské volno).

Pokud z jakýchkoliv důvodů studentka nestihne absolvovat potřebný počet cvičení v období semestrální výuky, je bez problémů možné doplnit si presenci během zkouškového období, kdy cvičení probíhá v obvyklém čase, tj. od 15.00. Cvičení je po celý semestr včetně zkouškového období otevřeno frekventantkám kursu za dohodnutou zvýhodněnou cenu, čehož lze využívat i v situaci, kdy ze strany studentky již bylo dosaženo takového počtu presenčních účastí, který zakládá nárok na jedničku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (08.09.2021)

Předpokladem pro zápis do kursu je příslušnost k něžnému pohlaví (cvičení probíhá v dámském fitness-studiu, kde nejsou zařízeni na pánskou klientelu, a proto je určeno jen pro ženy a dívky);

s sebou sportovní oblečení (cvičí se na boso, takže pevná sportovní obuv není nutná); dále doporučuji láhev vody, ručník.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK