PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Alternativní kurátorství II. - YBK045
Anglický název: Alternative Curatorship II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MgA. Karel Zavadil
Vyučující: MgA. Karel Zavadil
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (11.01.2016)
Orientace v podmínkách aktuální galerijní scény v kontextu vztahu pomyslné i doslovné periferie a centra, kdy v rámci zejména nezávislých galerií vzniká řada výstavních projektů dle principů kultury D.I.Y. založených na entuziasmu. Ty jsou mnohdy v opozici vůči tzv. značkovým galerijním projektům. Představení pestré škály kurátorských přístupů uplatňovaných v rámci prezentace současného vizuálního umění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)

Povinná:

  • HLAVÁČEK, Ludvík a kolektiv autorů. Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Katalog 4. Výroční výstavy Sorosova centra současného umění . Praha: , 1997, s. ISBN .
  • HLAVÁČEK, Ludvík, TRÁVNÍČKOVÁ-PODLESNÁ Taťána. Umění v občanské společnosti. Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2011, s. ISBN .
  • KOLEČEK, Michal. Okraj obrazu. Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2002, s. ISBN .

Doporučená:

  • GABLIKOVÁ, Suzi. Selhala moderna?. Olomouc: Votobia, 1998, s. ISBN .
  • HULA, Jiří, SCHMELZOVÁ, Radoslava, ŠPIČÁKOVÁ, Barbora. Výstavní katalog, Cesty mohu být rozličné, Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd ČR. Kostelec nad Černými lesy : Archiv výtvarného umění, o.s., 2015, s. ISBN .
  • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009, s. ISBN .
  • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit.cz, 2014, s. ISBN .
  • REBMANNOVÁ, Hellevi. Neviditelná skulptura (O Josephu Beuysovi). Olomouc: Votobia, 1998, s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)

Kurz je zaměřen na srovnání aktuálních kurátorských strategií uplatňovaných na současné alternativní galerijní scéně. Jedná se zejména o aplikování těchto strategií v kontextu rozdílného prostředí. Na jedné straně lze tyto galerijní provozy definovat jako spontánní způsob umělecké „sebeorganizace“, kdy vzniká řada alternativních galerijních institucí v soukromém rámci, např. ateliérů, bytů či dalších privátních prostorů na periférii českých měst. Na straně druhé je možné definovat tendence směřující ke stále silnější profesionalizaci, budování pevné struktury galerijní scény, pro niž je důležitým motivem vznik a propagace galerijní značky. Oba póly tohoto pohybu lze vnímat jako nedělitelné součásti galerijní nabídky v souvislosti s aktuální kulturní politikou. Na komplexní situaci galerijního provozu je možné definovat řadu stereotypů chování z doby před rokem 1989. V praktické části navštívíme některé vybrané galerijní provozy a setkáme s některými výraznými osobnostmi.
1. Úvod do problematiky
2. Historický kontext
3. Pohyb v šedé zóně /Jazzová sekce /
4. Sklepní práce / Underground /
5. Byt jako galerie
6. Kouzlo periferie
7. Budování galerijní značky
8. Galerijní síť
9. Způsoby mediální reflexe
10. Praha versus regióny / konkurenční vztahy /

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (06.01.2016)

Reflexe vybraného galerijního provozu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK