PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro mírně pokročilé II. - YBJ145
Anglický název: French for Pre-Intermediate II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (22.02.2018)
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je čtvrtým semestrem dvouletého cyklu a je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Budeme používat učebnici Latitudes 1, Paris, Didier, 2011 a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK