PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
AJ - Upper-Intermediate III. - YBJ0051ZI
Anglický název: ENG - Upper Intermediate III.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ0051ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Keith Crawford, BA, M.Sc.
Vyučující: Keith Crawford, BA, M.Sc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (10.02.2013)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (11.06.2013)

Kurs předpokládá základní orientaci v anglické gramatice i základní slovní zásobu. Při minimu dvou hodin týdně je naprosto nezbytná i soustavná samostatná příprava na hodiny i průběžné a systematické doplňování chybějících znalostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK