PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nesoučasná současnost aneb Jak jsou tu jednotlivé časové vrstvy minulosti s námi - YBHC178
Anglický název: Non-Contemporary Present or How the different time layers of the past are here with us
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (10.01.2023)
Žijeme v sociokulturním poli, které samozřejmě mnohdy vnímáme jako „přítomné“, toto pole však vzniklo dějinně, kulturní sedimentací. Kurz ukazuje, v návaznosti na Koselleckovu teorii současné nesoučasnosti a v návaznosti na Assmannovo pojetí paměti, jak lze číst historické vrstvy (a) ve vzorcích chování, (b) v souborech artefaktů, (c) v kulturních institucích, (d) ve formách myšlení, se kterými se „zde“ a „nyní“ každodenně setkáváme. Do (částečně chaotické) nynější rozmanitosti souborů těchto artefaktů a behaviorálních a myšlenkových forem můžeme vnášet určité sjednocení tím, že je interpretujeme tak, jak se dějinně ustanovovaly. Tato interpretace může být jak (a) každodenní, implicitní aktérská, tak (b) soustavná, explicitní badatelská. Naše „zde“ a „nyní“ v jednotlivých sférách sociokulturního pole tak může být buď ambivalencí různých časových vrstev, nebo jejich souladem. Kurz by chtěl ukázat, jak tyto vrstvy „číst“ a popřípadě i propojovat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (10.01.2023)

Povinná:

  • Assmann, Jan. Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001, s. ISBN 80-7260-051-6.
  • Koselleck, Reinhart. Futures past : on the semantics of historical time. New York: Columbia University Press, 2004, 317 s. ISBN 0-231-12771-5.
  • Vašíček, Zdeněk. Archeologie, historie, minulost. Praha: Karolinum, 2006, 157 s. ISBN 80-246-1161-9.

Doporučená:

  • Dle domluvy a ve vztahu ke konkrétním terénům a tématům.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (10.01.2023)

1. Teorie sociálního a dějinného času, nesoučasná současnost (Koselleck).

2. Generační zkušenost a paměť, kulturní paměť (Halbwachs, Nora, Assmannovi, Havelka).

3. Teorie kulturního přenosu.

4. „Němé“ a „živé“ artefakty, spící a aktuální „myšlenkové“ formy.

5. Soubory artefaktů I (vzhled, design, funkčnost).

6. Soubory artefaktů II (sociokulturní makroprostor).

7. Soubory artefaktů III (mikroprostor – domácnost, naše bezprostřední okolí, předměty každodenního života).

8. Vzorce chování I (beletrie, film atd. jako kvazinormotvorné entity).

9. Vzorce chování II (vzorce chování různého data vzniku ve své interakci v sociokulturním poli).

10. Vzorce chování III (vzorce chování různého data vzniku v osobním a intimním životě).

11. Současná účinnost jazykových forem a forem myšlení různého data vzniku v našem „zde“ a „nyní“.

12. Dávné i novější pojmy, ideje a ideály a zvěsti v horizontu našeho „zde“ a „nyní“.

13. Žité organické a odborné badatelské pokusy o syntézu různých časových vrstev.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (10.01.2023)

Ústní atestace na základě Vaší reflexe jednoho z pojednávaných problémů za pomoci Vámi vybraných alespoň tří titulů studijní literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK