PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie I. - YBHC143
Anglický název: Historical Anthropology I.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : YMHA1LS2
Je neslučitelnost pro: YMHA1LS2
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Baloun, Ph.D. (25.01.2021)
Předmět směřuje k vymezení základních koncepcí a metod historické antropologie. Seznámí studenty se základními směry a školami v historicko-antropologickém bádání, jejich metodologickými a metodickými postupy a pojmy. Témata: 1. Historická antropologie – teoretické a konceptuální předpoklady oboru 2. Historie a kulturní antropologie: interdisciplinarita a vzájemný vliv 3. Historická antropologie – vývoj oboru I. (70. léta až 2000) 4. Historická antropologie – vývoj oboru II. (po roce 2000) 5. Historie mezi kulturou a biologií 6. Historická antropologie a analýza symbolického jednání 7. Historická antropologie středověku a raného novověku 8. Historická antropologie moderní doby 9. Historičtí aktéři: koncept aktérské svéhlavosti a sociálního pole 10. Historická antropologie a dějiny žen 11. Historická antropologie a dějiny genderu 12. Historická antropologie a historický narativismus 13. Historická antropologie a literární věda: Nový historismus
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Baloun, Ph.D. (25.01.2021)

Výuka bude mít seminární podobu, studující budou referovat a diskutovat vybrané texty. Každé z témat/textů bude mít sice svého referenta/referentku, číst a připravovat se však budou všichni studující. Předpokladem absolvování je aktivní účast na diskusi, referát ke zvolenému textu a prezence na 2/3 kurzů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (20.02.2024)

LS 2024

 

20.2. - rozdělení referátů

27.2.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.

společná četba

 

5.3. prodloužená hodina

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30.

Referuje: Tereza Kaulerová

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48.

Referuje: Rozálie Wünschová

 

12.3.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Václav Šilpoch

 

19.3. – seminář odpadá

26.3. – seminář odpadá

2.4.

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.

Referuje: Veronika Petrášková

 

9.4.

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

Referuje: Tayir Bajgazi

 

16.4. prodloužená hodina

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

Referuje:

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149.

Referuje: Lenka Jordáková

 

23.4.

Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Referuje: Natália Šafránková

 

30.4.

Robert Darnton, The Great Cat Massacre (text čteme v anglickém originálu)  

Referuje: Aneta Buriánková

 

7.5. prodloužená hodina

Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.
Společná četba


Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234.

Společná četba

 

14.5. – seminář odpadá, rektorský den

 

 

 

 

LS 2023

 

 

14.2.  rozdělení referátů

 

21.2.  Frantova práva

Referuje: Yiling Zhang

 

28.2.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.

Referuje: Hana Knollová

 

7.3. – výuka odpadá

 

14.3. – výuka odpadá

 

21.3. (prodloužená hodina)

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30.

Referuje: Petr Sýkora

 

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48.

Referuje: Matteo Fattori

 

28.3.

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.

Referuje: Edmund Trubáček

 

4.4.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis, Women´s History Review 3/1994, s. 149-168.
Referuje: Ester Kedziorová 

11.4.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Marie Pecková

 

18.4.

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

Referuje: Nikola Plíšková

 

25.4. (prodloužená hodina)

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

Referuje: Dinara Abdrakhmanova

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149.

Referuje: Marie Podařilová

 

2.5.

Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Referuje: Tereza Šubrtová

 

9.5.

Robert Darnton, The Great Cat Massacre (text čteme v anglickém originálu)  

Referuje: Valérie Šlajerová

 

16.5.

Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.
Referuje: Sofie Ackermannová


Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234.

Referuje:

 

 

 

 

 

 

 

LS 2022

 

Úterý

 22.2. rozdělení referátů

 

1.3.  Frantova práva (společná četba pro všechny)

 

8.3. Geertz, Záludná hra

Referuje:

František Frances

 

15.3.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols,

Referuje:

 Anđela Nedeljković

22.3.

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie

Referuje: Barbora Kohoutová

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog,

Referuje: Lucie Čiperová

 

29.3.  seminář odpadá

 

5.4.

Robert Darnton, The great cat massacre (text čteme v anglickém originálu)

Referuje: Anna Smyčková

 

12.4.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Valeriia Korshun

 

19.4.

Hayden White, Úvod/Poetika historie,

Referuje: Eva Vodňanská

 

26.4.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi,

Greenblatt, Neviditelné střely

Referuje: Vojtěch Římal

 

3.5. (prodloužený seminář)

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God

Referuje: Klára Rutkovská

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook

Referuje: Kendel Fering

 

10.5. – seminář odpadá

 

17.5.  

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách

Referuje: Alžběta Kopečková

 

23. 2. 2021    Úvodní hodina
- rozdělení referátů

2. 3. 2021    
Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283. (Anna Mencová)

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 2008, s. 31-50.


9. 3. 2021    
Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30. (Veronika Vojáčková)

R. W. Scribner, Historical anthropology of early modern Europe, in: R. Po-Chia Hsia, R. W. Scribner (eds.), Problems in the historical anthropology in early modern Europe, Wiesbaden 1997, s. 11-34.


16. 3. 2021:    
Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis, Women´s History Review 3/1994, s. 149-168. (Ondřej Nývlt)

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137.


23. 3. 2021    
Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135. (Kristýna Pintenet)


30. 3. 2021    
Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246. (Zdeněk Zajíček)

6. 4. HODINA SE NEKONÁ

13. 4. 2021
Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269. (Adam Urban)

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149. (Antonín Koníř)


20. 4. 2021
Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48. (Emil Jenerál)


27. 4. 2021
Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29/1987, s. 76-98.

4. 5. 2021
Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66. (Magdalena Zusková)

Keith Jenkins, Re-thinking History, London 2003.

 

11. 5. 2021
Robert Darnton, Dělníci se bouří: Velký masakr koček v Rue Saint-Séverin, in: Týž, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013, s. 73-95. (Daniela Dostálová)


18. 5. 2021
Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.

Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234. (Timur Sharipov)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (16.02.2022)

Pro studenty bakalářských studijních programů.

1) Povinná účast na prezenčníí výuce: 4 povolené absence. (V případě vyšší absence student či studentka dodatečně odevzdá krátké anotace na texty z hodin, jichž se nezúčastnil/a.)

2) Prezentace vybraného textu/vybraných textů na hodině a pravidelná četba na jednotlivé hodiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK