PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Krajina jako fenomén - YBHC035
Anglický název: The Phenomenon of Landscapes
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (26.01.2021)
Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami na odpovídajících podložkách (kresba uhlem, perem, tužkou; malba temperou, akrylem), fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výtvarnými prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (26.01.2021)

Kurz bude vyučován blokově v průběhu června 2021; termín bude upřesněn.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Studijní literatura:

NOVOTNÝ, J. ed. Člověk mezi rozprostraněností a krajinou: studie k rozmanitosti chápání prostoru. Praha: Togga, 2008. ISBN 978-80-87258-04-0.
CÉZANNE, P. Číst přírodu. Praha: Arbor vitae, 2001. ISBN 80-86300-08-0.
HALUPA, P. Bohuslav Reynek. Mezi nebem a zemí. Praha: Arbor vitae, 2011. ISBN 978-80-87164-71-6.
Slovník světového malířství. Praha: Odeon & Artia, 1991. ISBN 80-207-0023-4.
LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů (od Cézanna po Dalího). Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0.
NEUBAUER, Z., Rozkvétání ibišku. Poznámky k eidetické biologii. Praha: Malvern, 2014. ISBN 978-80-87580-95-0.
KLEE, P. Pedagogický náčtrník. Praha: Triáda, 2013. ISBN 978-80-87256-83-1.
MARTIN, A. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000. ISBN 80-86300-07-2.
LYOTARD, J. F. Návrat a jiné eseje. Herrmann a synové, 2002. ISBN: 80-239-0372-1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK