PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I - YBHB054
Anglický název: History of the construction industry in the 19th and 20th century: social, economic and technological aspects of modern architecture I
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (10.09.2021)
Soubor přednášek podává přehled dějin stavebního podnikání v 19. a 20. století v širších evropských souvislostech. Na příkladu stavebních dějin je sledována proměna předmoderní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována možnosti užití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Povinná:

  • Bukovský, Jan. Dějiny stavitelství : přehled vývoje architektury a stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001, 152-177 s. ISBN 80-7204-215-7.
  • Geršlová, Jana. Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017, 5-66 s. ISBN 978-80-88018-14-8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Témata

 

1 Úvod; prameny (písemné, hmotné, obrazové) a odborná literatura

 

2 Stavební materiály (zejm. vápno, cement, kámen, cihla, beton, železobeton)

 

3 Stavební konstrukce (základy, vodorovné  a svislé konstrukce)

 

4 Stavební profese

 

5 Stavební podnikání

 

6 Inženýrské stavby (mosty, přehrady, kanalizace)

 

7 Obytné domy (město, venkov)

 

8 Dostavba katedrály sv. Víta v Praze

 

9 Stavební školství

 

10 Využití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov

 

11. Test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Písemný test z odpřednášené látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK