PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář historického modulu - YBH040
Anglický název: Department of History -Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 77 (72)
letní:neurčen / neurčen (72)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
PhDr. Roman Zaoral
Prerekvizity : YBZB50000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (16.06.2014)
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů Historického modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (16.06.2014)

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným plněním

dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho

propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují po dohodě s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK