PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglický gotický román - YBFC152
Anglický název: The Gothic Novel in England
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (04.02.2020)
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.). Doporučená literatura: Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky: 1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970. 2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971. 3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky) 4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972. Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině. A. Radcliffe, The Italien. A. Radcliffe, Romance from the Forest. M. Shelley, Frankestein. M. Shelley, Matilda. W. Godwin, Caleb Williams. Ze základní sekundární literatury lze doporučit: R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972. Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK