PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér - YBFC151
Anglický název: eading and Interpretation of the Fundamental Texts of the Western Tradition – Homer
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (11.02.2020)
Kurs proběhne blokově ve dnech 12. 2. 2019 - 14. 2. 2019 vždy od 10:00 – 17:00 v Jinonicích a to v těchto učebnách: středa 12.2.2020 10.00-17.00 1036 čtvrtek 13.2.2020 10.00-17.00 1036 pátek 14.2.2020 10.00-17.00 1037 Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (11.02.2020)

den; čas

přednáška (přednášející)

Středa 12. 2. (místnost 1036)

10:00

1. Úvodní slovo: nepřiměřená percepce básnictví; role básníka v archaickém Řecku: Músa – paměť – alétheia (Detienne). (J. Novotný)

cca. 11:30

2. Struktura, kompozice a stručný obsah obou eposů; autor, místo a doba vzniku, důvody sepsání. (J. Kružík)

cca. 14:00

3. Homérská kosmologie a Achilleův štít. (J. Kružík)

 

cca. 15:30

4. Srovnání s Hésiodovou kosmogonií. (T. Holeček)

 

Čtvrtek 13. 2. (místnost 1036)

10:00

5. Básnická alétheia (W. Otto). (T. Holeček)

 

cca. 11:30

6. Člověk homérského světa: vidění [pojetí vědění] – tělo – duše (Snell). (J. Novotný)

cca. 14:00

7. Vztah k bohům a proto-pohyb osvobozování se člověka (Snell). (J. Novotný)

Pátek 14. 2. (místnost 1037)

10:00

8. Etika homérského člověka (até) (Snell, Dodds); prvotní podoba dialogu (Detienne). (J. Novotný)

cca. 11:30

9. Il. 9, 1-420 – sláva či dlouhý život [achilleovské paradigma u Platóna]. (J. Kružík)

cca. 14:00

10. Od. 11 – Nekyia, Odysseův sestup do podsvětí, kontinuita vize podsvětí od Homéra až po Danta. (J. Kružík)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK