PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Estetika v kontextu filosofie - YBFB088
Anglický název: Aesthetics in the Context of Philosophy
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Neslučitelnost : YBFB088K
Je neslučitelnost pro: YBFB088K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (25.08.2022)
Předmět „Estetika v kontextu filosofie“ má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky. Kurz je koncipován jako dvousemestrální. V prvním semestru se zaměříme na čtyři „pilíře“ filosofické estetiky (Platón, Aristotelés, I. Kant a G. W. F. Hegel), dotkneme se však i dalších estetických koncepcí. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV).
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (05.10.2023)

K distribuci materiálů bude využíván univerzitní MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK