PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do Platónovy filosofie - YBFB045
Anglický název: Introduction to Plato’s Philosophy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Neslučitelnost : YBF069, YBF262
Záměnnost : YBF262
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
V rámci semináře budou probrány základní platónské pojmy a koncepty, a to v kontextu třech stěžejních Platónových děl: nejprve se zaměříme na (byť možná pseudoplatónský) Sedmý list, který jednak problematiku semináře situuje do rámce Platónova života, ovšem zejména v pasáži 341C-344D předvede, co je věcí filosofie (to pragma auton), a jaký je vlastní statut Platónových dialogů. Následně v dialogu Menón ukážeme na otázce po arété sílu Sókratova umění vývratu (elenchos), a vyložíme též celou řadu souvisejících konceptů (epistémé, doxa, anamnésis). Převážná část semináře bude ovšem věnována výkladu stěžejního Platónova díla, a sice Ústavy, jejíž text bude systematicky probrán tak, aby seminář co nejvíce usnadnil její samostatnou četbu: větší důraz bude položen na problém konstrukce ideální obce, na Platónovu ontologii, jak je vyložena v trojici slavných podobenství (slunce, úsečka a jeskyně) na konci VI. a na začátku VII. knihy, a konečně na knihu X. s její kritikou MIMÉSIS a (mimetického) umění obecně. Kurs je koncipován jako zcela elementární, vhodný pro studenty druhého semestru, nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, pouze zájem a dobrou vůli. Kurs by měl napomoci při přípravě na zkoušku Úvod do filosofie, jakož i na další povinné zkoušky, jako je zkouška souborná či státní
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (04.02.2020)

Povinná:

 • Platón. Sedmý list. In . Platónovy spisy V . Praha: Oikúmené, 2003, s. 453-481. ISBN 80-7298-068-8..
 • Platón. Ústava. In . Platónovy Spisy IV . Praha: Oikúmené, 2003, s. 17-376. ISBN 80-7298-067-X..
 • Platón. Menón. In . Platónovy spisy III. . Praha: Oikúmené, 2003, s. 339-379. ISBN 80-7298-066-1..

Doporučená:

 • Edelstein, Ludwig. Plato's seventh letter. Leiden: Brill, 1966, 171 s. ISBN .
 • Scott, Dominic. Plato's Meno. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 238 s. ISBN 978-0-521-64033-6.
 • Klein, Jacob. A commentary on Plato's meno. Chicago: The University of Chicago Press, 1989, 256 s. ISBN 0-226-43959-3.
 • Annas, Julia. An introduction to Plato's Republic. Oxford ; New York: Clarendon Press, 1981, 362 s. ISBN 0-19-827429-7.
 • Ferrari, G. R. F. (ed.). The Cambridge companion to Plato's Republic. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2007, 533 s. ISBN 978-0-521-54842-7.
 • Pappas, Nickolas. Routledge philosophy guidebook to Plato and the Republic. London: Routledge, 1995, 230 s. ISBN 0415095328.
 • Wyller, Egil Anders. Pozdní Platón : tübingenské přednášky 1965. Praha: Rezek, 1996, 303 s. ISBN 80-86027-00-7.
 • Patočka, Jan. Sókratés : přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 158 s. ISBN 80-04-25383-0.
 • Novotný, František. O Platónovi I.. Praha: Jan Laichter, 1948, 318 s. ISBN .
 • Patočka, Jan. Platón : přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 379 s. ISBN 80-04-25609-0.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (04.02.2020)

18. února Úvod, Sedmý list 323d-325a: Platónův život a jeho sicilské dobrodružství            

25. února Sedmý list 340B-345C: Filosofická digrese v Sedmém listu       

3. března: Menón 70a-86d: Co je areté?

10. března Menón 86d-99e: Je ARÉTÉ učitelná?

17. března: Ústava I. 327a-354c Tři výměry spravedlnosti

24. března: Ústava II. 357a – 383 c  Nový začátek, spravedlnost v duši a spravedlnosti v obci       

31. března Ústava III. (386a-417b)  a Ústava IV. (419a — 445 e) Trojí obec a výchova strážců

7.dubna Ústava V. 449a-480a  Tři vlny pochybností 

14. dubna Ústava VI. 484a-511c Spravedlnost zakotvená v ideji Dobra

21. dubna  Tři podobenství     

28. dubna Ústava VII. 514a -541b Výchova a idea Dobra, jak dokonalou obec založit.        

4.května Ústava VIII. 543a – 569c a Ústava IX. 571a – 592b Problém nespravedlnosti; čtyři typy nespravedlivého uspořádání obce

12. května Ústava X. kniha 593a-621d Umění a nesmrtelnost

19. května Závěrečná atestace 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK