PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etika II. - YBFB027
Anglický název: Etics II.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFH003
Je neslučitelnost pro: YMFH003
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (28.01.2020)

Povinná:

 • Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7298-501-2.
 • Aristotelés. Knihy I-III, VI-VII, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: Rezek, 2013, s. -. ISBN 978-80-86207-35-3..
 • Hume, D.. Pojednání o zásadách mravnosti. In Hume, David. Zkoumání o zásadách mravnosti a Zkoumání o rozumu lidském . : , , s. -. ISBN ..
 • Mill, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7429-140-1.
 • Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha: Aurora, 2002, 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

Doporučená:

 • Deleuze, Gilles. Nietzsche a filosofie. V Praze: Herrmann & synové, 2016, 343 s. ISBN 978-80-87054-47-5.
 • Arendt, H.. Willing. In Arendt, Hannah. The life of the mind : one-volume edition . San Diego ; New York ; London: Harcourt Brace Jovanovich, , s. -. ISBN 978-0-15-651992-2..
 • Karfíková, Lenka. Milost a vůle podle Augustina. Praha: Oikoymenh, 2006, 382 s. ISBN 80-7298-172-2.
 • Cicero, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Svoboda, 1970, 193 s. ISBN .
 • Augustin. Vyznání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 439 s. ISBN 978-80-7566-086-2.
 • Epiktétos. Rukojeť. In Epiktétos. Rukojeť ; Rozpravy . Praha: Svoboda, 1972, s. -. ISBN ..

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (21.02.2022)

Témata:

1) Štěstí vs. moralita.
2) Řeč jako nástroj sebe-utváření ("péče o duši" u Platóna)
3) Sebevláda I (Platón, Aristotelés).
4) Sebevláda II (D. Hume).
5) Sebevláda III (F. Nietzsche).
6) Vůle I (sv. Pavel, Epiktétos).
7) Vůle II (sv. Augustin).
8) Svoboda a nutnost I (D. Hume).
9) Svoboda a nutnost II (I. Kant).
10) Osobní identita I: tělo-duše-mysl.
11) Osobní identita II: "já" myslící a jednající.
12) Osobní identita III: J. Locke, D. Hume.
13) Otázka "zla".

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (05.06.2023)
 1. Aktivní účast: plnění úkolů k přednáškám (50%) - odkaz zde (moodle)
 2. Reflexe (20%)
 3. Kolokvium (30%)

Reflexí zde pro potřeby atestace míním krátký text (optimálně 1, max. 2 normostrany), ve kterém student nejprve představí nějakou myšlenku z povinně volitelné literatury, která ho zaujala, a následně se ji pokusí vlastními slovy vyložit, případně vysvětlí, proč a čím jej zaujala. Reflexi si student/ka přinese vytištěnou s sebou na kolokvium.

Reflexe musí splňovat formální nároky na psaní akademického textu, tj. zejména musí obsahovat odkazy na literaturu, citace atd.

Povinná literatura (ke kolokviu): Student si zvolí nejméně tři tituly z "povinné literatury".

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (04.03.2022)

Odkaz na moodle s průběžně zadávanými úkoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK