PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Empedoklés: četba zlomků - YBF402
Anglický název: Empedocles: the extant fragments
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Cílem kursu bude seznámit účastníky s myšlenkovým světem a odkazem sicilského předsókratovského filosofa Empedoklea (5. st. př. n. l.), v jehož díle se mísí protovědecké teorie (vznik světa, astronomické fenomény) a pokusy (váha vzduchu, existence prázdnoty) s motivy náboženskými (oběť a její formy) a esoterickými (inkarnace, očišťování duše, rituální dietetika).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK