PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro středně pokročilé I. - YBEC181
Anglický název: French for Intermediate I.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Kurz „Francouzština pro středně pokročilé“ volně navazuje na „Francouzštinu pro mírně pokročilé II“ (jejíž absolvování však není podmínkou pro přihlášení do přítomného kurzu). Úroveň znalosti francouzského jazyka by měla zhruba odpovídat úrovni A2. Kurz slouží k osvojení pokročilejších gramatických jevů a zlepšování komunikačních dovedností; pozornost bude rovněž věnována práci s úryvky z francouzsky psaných, humanitně- vědných textů. Budeme používat učebnici Latitudes 2 (Mérieux, Régine, Loiseau, Yves, Latitudes 2, Didier, Paris 2012) a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (Taišlová, Jitka, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).
Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (16.09.2023)
Studijní opory
K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE.
Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
Vstupní požadavky

Vyzkoušejte si příslušné testy a zvažte svou úroveň.

První test odpovídá úrovni A1: 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/test/delf-a1-exercices-et-test-d-auto-evaluation.html

Druhý test odpovídá úrovni A2:

https://francaisfacile.rfi.fr/fr/r%C3%A9viser/20221026-test-de-niveau-a2-je-comprends-des-messages-simples

Doporučujeme také navštívit první lekce, na nichž se ukáže, zda vám víc vyhovuje kurz pro mírně či středně pokročilé.

„Kurz pro mírně pokročilé I.“ navazuje na „Kurz pro začátečníky II“. „Kurz pro středně pokročilé I.“ navazuje na „Kurz pro mírně pokročilé II“. Absolvování předchozích kurzů není nezbytné.

Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK