PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro začátečníky I. - YBEC015
Anglický název: French for Beginners I.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Cílem kurzu je osvojit si základní jazykové dovednosti ve francouzském jazyce v rovině mluvení, čtení, psaní a poslechu. Po absolvování kurzu by měl být student schopný základní komunikace a porozumění ve francouzštině. Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence). Dva průběžné a jeden závěrečný test.
Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (25.03.2024)
Sylabus

Témata:

1) Základy francouzské výslovnosti.
2) Osobní zájmena. Časování pravidelných sloves 1. a 2. třídy.
3) Tvoření záporu: ne… pas. Konverzace: se présenter.
4) Základní číslovky. Časování sloves être a avoir.
5) Přivlastňovací zájmena. Přídavná jména v mužském a ženském rodě.
6) Slovesa aller a faire. Konverzace: Exprimer ses goûts.
7) Vyjádření blízké budoucnosti.
8) Určitý a neurčitý člen. Množné číslo.
9) Konverzace: Prendre et fixer un rendez-vous.
10) Předložky. Tvoření tázacích vět s est-ce que.
11) Minulý čas složený (le passé composé). Konverzace: Parler d’actions passées.
12) Určování času (hodiny, měsíce v roce). Dělivý člen.
13) Konverzace: Exprimer son point de vue.

Studijní literatura:
* Povinná:
MÉRIEUX, R. LOISEAU, Y. Latitudes 1. Paris: Didier, 2011. ISBN 978-2-278-06249-2.
TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-7335-004-1.

* Doporučená:
PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky, Praha: Leda, 1995. ISBN 80-85927-07-1.
SENJUKOVÁ, V., SLABOCHOVÁ, D. Testez votre français, Praha: EWA Edition. ISBN 80-85764-09-1.
TRUSCOTT, S., MITCHELL, M., TAUZIN, B. Le français à grande vitesse: cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. ISBN 978-2-01-020322-4.

Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (01.10.2021)
Studijní opory

K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE

Poslední úprava: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK