PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizojazyčná rozprava nad akademickým tématem - YBEA003
Anglický název: Debating an Academic Topic
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ6000LI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Irma Hvorecká, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Mgr. Rostislav Gramskopf
Irma Hvorecká, Ph.D.
Veronika Körner-Beneš
James Partridge, D.Phil., Dr.
Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Irma Hvorecká, Ph.D. (31.08.2021)
Cizojazyčná rozprava nad akademickým tématem je dvoustupňový atest, v němž si student vyzkouší svou dovednost na akademické úrovni zpracovat téma podle svého zájmu a adekvátně o něm diskutovat v bázovém jazyce (v angličtině, němčině nebo francouzštině). 1) Na téma, které si sám vybere, zpracuje synopsi, v níž by měly zaznít různé názory, náležitě podložené prameny, a odůvodnění vlastního stanoviska. Synopse by měla být dobře strukturovaná a držet se tématu. V této fázi by měl student znát i základní terminologii. 2) Na základě náležité synopse je pozván ke kolokviu, kde své téma přednese a krátce o něm podiskutuje se zkoušejícím. Cílem atestu je naučit se téma k diskusi jasně presentovat a držet se jej, rozlišit různé možné náhledy a konečně doložit a odůvodnit názor vlastní. Podrobný návod, jak má synopse vypadat a co lze od zkoušky očekávat, najdete v souboru dostupném na stránce předmětu v SISu. Velmi doporučujeme si jej prostudovat. Pro FJ a NJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest ve FJ a NJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlásit u zkoušejícího dr. Felixe Boreckého (FJ) - felix.borecky@fhs.cuni.cz nebo Veroniky Körner-Beneš (NJ) - vkorben@gmail.com a domluvit se na konkrétním termínu. Upozornění: K tomuto atestu je naprosto nutné se připravovat bez ohledu na termíny, abyste měli synopsi hotovou a mohli se přihlásit ke zkoušce, jakmile budou termíny vypsány. Budete-li postupovat obráceně, velmi pravděpodobně se stane, že synopsi nestihnete včas odevzdat.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (24.05.2021)
Studijní literatura:

Povinná:
ŠTĚPÁNEK, L., HAAFF, J. de. Academic English, Akademická angličtina. Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.

Doporučená:
MEŠKO, D. a kol. Akademická příručka. České upr. vydání. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK