PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YBDA006
Anglický název: Thesis Preparation II.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Ing. Michael Bartoš, CSc.
Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.
Mgr. Karel Čada, Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Ivy Helman, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Marie Hintnausová
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Tatiana Chavalková Badurová
doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Jaroš, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Mgr. Juraj Jonáš, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.
Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
James Pfaus, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Eliška Pincová
Eliška Plíhalová, M.Sc.
Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Potyszová
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Mgr. Tereza Roubalová
PhDr. Ivan Rynda
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Mgr. Aleš Svoboda
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. Jan Šturma
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.
Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
PhDr. Marek Urban, Ph.D.
Klára Valentová
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
David Verbuč, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.
Dr. phil. Jan Vondráček, M.A.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Ellen Zakreski, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
PhDr. Roman Zaoral
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (24.04.2019)
Diplomní seminář II. navazuje na Diplomový seminář I., konkrétně pak na projekt bakalářské práce obhájený v rámci Diplomního semináře I. Student získává atestaci za pravidelné konzultace s vedoucím své bakalářské práce a za postupné plnění dílčích kroků při přípravě této bakalářské práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (24.04.2019)

* Studijní literatura:

* Povinná:
V souladu s projektem bakalářské práce.

* Doporučená:
V souladu s projektem bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK