PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YBDA006
Anglický název: Thesis Preparation II.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Ing. Michael Bartoš, CSc.
Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Filip Gurjanov, M.A., Ph.D.
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
prof. Miloš Havelka, CSc.
Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Tereza Javornícky Brumovská, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Mgr. Marek Lentvorský
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Ivan Loginov
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Mgr. Alena Marečková
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Mgr. Dana Moree, Dr.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Mgr. Bc. Olga Nešporová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
James Pfaus, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Potyszová
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Mgr. Tereza Roubalová
PhDr. Ivan Rynda
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Mgr. Aleš Svoboda
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Ing. Jan Vaněk
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
David Verbuč, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Dr. phil. Jan Vondráček, M.A.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
PhDr. Roman Zaoral
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (24.04.2019)
Diplomní seminář II. navazuje na Diplomový seminář I., konkrétně pak na projekt bakalářské práce obhájený v rámci Diplomního semináře I. Student získává atestaci za pravidelné konzultace s vedoucím své bakalářské práce a za postupné plnění dílčích kroků při přípravě této bakalářské práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (24.04.2019)

* Studijní literatura:

* Povinná:
V souladu s projektem bakalářské práce.

* Doporučená:
V souladu s projektem bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK