PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Neverbální komunikace - YBAKP28ZI
Anglický název: Nonverbal Communication
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP28ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Vágnerová
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Je prerekvizitou pro: YBAKP26LI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Vágnerová (18.09.2017)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je sestaven z přednášek různých odborníků na jednotlivá témata. Na úvodní hodině se dozvíte více informací ohledně průběhu semináře a jeho atestace.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (25.10.2018)

• 5.10. – Úvodní hodina

• 12.10. – Teorie: zákl. pojmy, co je to komunikace, význam soc. percepce (JL)

• 19.10. – Teorie komunikace u živočichů a člověka (JF)

• 26.10. – Vizuální percepce a multimodalita percepce (VT)

• 2.11. – Vnitropohlavní výběr (VT)

• 9.11. – Emoce, mimika  (KP)

• 16.11. – Počátky komunikace (JL)

• 23.11. – Hlas (VT)

• 30.11. – Flirt (TZ)

• 7.12. –  Partnerský výběr (KP)

• 14.12. – Gesta, řeč (JL)

• 21.12. – Vánoční dáreček (TZ)

• 4.1. – Čichová komunikace (JF)

• 11.1. - Test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK