PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evoluční psychologie - YBAKP26ZI
Anglický název: Evolutionary Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP26ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (01.10.2012)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (12.02.2016)
Povinná:
  • Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J.. Evoluční psychologie člověka. Portál. Praha. 2007.
  • Dunbar R.I.M.. Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Academia. Praha. 2009.
Doporučená:
  • Buss D.. The handbook of evolutionary psychology. Wiley, New Jersey. 2005.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (03.10.2016)

Sylabus evoluční psychologie 2016

5.10.2016 - Základní teorie evoluční psychologie (Jitka Lindová)

12.10.2016  - Přednáška odpadá

19.10.2016  - Gen. Historie oboru (Jitka Lindová)

26.10.2016  - Evoluce dlouhodobých párovacích svazků (Zuzana Štěrbová)

2.11.2016 - Dětství, dospívání (Klára Bártová)

9.11.2016  - Sourozenectví, rodičovství (Klára Bártová)

16.11.2016  - Evoluce tělesné atraktivity (Vít Třebický)

23.11.2016  - Evoluce sociality (Romana Žihlavníková)

30.11.2016 - Konflikty a kompetice (Terka Zikánová)

7.12.2016  - Evoluce kognice (Lenka Nováková)

14.12.2016  - Evoluční psychopatologie (Kateřina Klapilová)

21.12.2016  - Metody výzkumu v evoluční psychologii (Lucka Krejčová)

28.12.2016  - Přednáška odpadá

4.1.2017 – Test - předtermín

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Pro tento předmět nejsou stanoveny žádné zvláštní předpoklady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK