PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Západní umělecká hudba - YBAKA15LI
Anglický název: Western Art Music
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Aleš Kaspřík
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (06.06.2019)
Kurz představuje fenomén tzv. umělecké ("klasické") hudby Evropy v hudebně-historické i hudebně-antropologické perspektivě prostřednictvím výkladu i množství ukázek. V prvním semestru je kromě základů periodizace představen materiál od antiky po raný klasicismus.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Chmelarčík (28.09.2013)

Doporučené nahrávky k poslechu:

ZS:

 1. Seikilova píseň http://www.floraberlin.de/soundbag/index122.html
 2. Ancient Greek Music: Sappho's Wedding Hymn (Epithalamion) http://www.youtube.com/watch?v=5sZMUReQqxs
 3. mešní ordinárium a jedno proprium ve stylu gregoriánského chorálu
 4. anonymní ars antiqua
 5. Magister Leoninus
 6. Organum; Perotinus: Viderunt omnes
 7. Petrus de Cruce
 8. anonymní ars nova
 9. Guillaume de Machault
 10. Francesco Landino
 11. Guillaume Dufay: Missa Ave, Regina cealorum
 12. Jacob Obrecht: Missa super Maria zart
 13. Jean Ockeghem: Requiem
 14. Josquin des Prés: Missa L’homme armé
 15. Giovanni Gabrieli: Sacrae symphoniae
 16. Clément Janequin: Le chant des oiseaux
 17. John Dowland: Lute Music
 18. Orlando di Lasso: Matona, mia cara
 19. Palestrina: Missa papae Marcelli; Píseň písní
 20. Allegri: Miserere
 21. Jacobus Regnart: villanelly
 22. Anonymus: Passacaglia della vita
 23. Claudio Monteverdi: L’Orfeo; Madrigaly válečné a milostné (8:? kniha)
 24. D. Scarlatti: klavírní (cembalové) sonáty
 25. G. Carissimi: Iephta (oratorium); Vanitas vanitatum (moteto a kantáta)
 26. A. Corelli: Concerti grossi
 27. A. Vivaldi: některý z koncertů; Čtvero ročních období
 28. Jean-Babtist Lully: taneční hudba, comédies-ballets, tragedies lyriques
 29. H. Purcell: Dido and Aeneas; anthems
 30. J. S. Bach: Braniborské koncerty, Kantáta č. 50, Matoušovy pašije, triové sonáty 

 

Doporučené skladby k poslechu LS

 1. J. Siepmann: Life and Works series: J.S. Bach; Haydn; Mozart; Bethoven; Schubert; Liszt; Chopin; Brahms; Verdi; Dvořák; Tchaikovsky
 2. G. F. Händel: Oratorium Messiah
 3. C.W.Gluck: Orfeo ed Euridice
 4. J. C. Bach: některá z koncertantních symfonií
 5. J. Mysliveček: La Passione di Nostro Signore Gesu Cristo
 6. J. Haydn: 3 klavírní tria, 3 ze 108 symfonií
 7. A. Mozart: sonáty a symfonie (např. S. č. 41 C dur, K. 551, "Jupiterská"); Don Giovanni, Kouzelná flétna, Requiem
 8. L. van Beethoven: symfonie, zejména II., III. ("Eroica"), V. ("Osudová"),  VI. ("Pastorální"), IX. ("S ‚Ódou na radost‘"); smyčcové kvartety; Missa solemnis
 9. F. Mendessohn-Bartholdy: koncertní předehra Sen noci svatojánské
 10. L. Spohr: Historická symfonie "Ve stylu a vkusu čtyř různých období"
 11. F. Schubert: Symfonie h moll "Nedokončená", Symfonie C dur "Velká"; písňový cyklus Winterreise
 12. R. Schumann: písňový cyklus Dichterliebe; jedna ze symfonií
 13. H. Berlioz: Fantastická symfonie
 14. G. Rossini: Il Barbiere di Seviglia
 15. C. M. Weber: Čarostřelec
 16. G. Meyerbeer:Robert le diable
 17. N. Paganini: Violin Concerto No. 4 in D minor, 24 Caprices, Op. 1
 18. F. Chopin: výběr z tanečních idealizací (polonézy, mazurky, valčíky) a poetických skladeb (nokturna, impromtus, preludia)
 19. F. Liszt: Faustovská symfonie; Les Preludes
 20. J. Brahms: jedna ze 4 symfonií; Houslový koncert D dur
 21.  R. Wagner: Tannhäuser; Der Ring
 22. G. Verdi: některá z oper
 23. J. Brahms: Houslový koncert D dur, String Quartet No. 3
 24. B. Smetana: Má vlast; Prodaná nevěsta; smyčcový kvartet č. 1 e moll "Z mého života"
 25. A. Dvořák: Slovanské tance; Symfonie č.9 e moll "Z Nového světa"
 26. G. Mahler: Chlapcův kouzelný roh, 10 symfonií
 27. R. Strauss: Also sprach Zarathustra; Salome
 28. C. Debussy: Preludia; Obrazy - kl. cyklus; Faunovo odpoledne - předehra k básni Stéphana Mallarmeéa; symfonická báseň Moře
 29. P. I. Čajkovskij: balet Labutí jezero; symfonie č. 6 h moll "Patetická"
 30. N. A. Rimsky-Korsakov: Šeherezáda
 31. S. Rachmaninov: Piano concerto nr. 3
 32. G. Bizet: Carmen
 33. E. Grieg: Peer Gynt; Folkelivsbilleder, op. 19
 34. E. Satie: Gymnopedies, Tři chabá pravá preludia pro psa, Předposlední myšlenky…
 35. D. Milhaud: písňové cykly Hospodářské stroje, Katalog květin; balet Vůl na střeše, Stvoření světa (jazz); dramatické kantáty Oeresteia; "minutové opery" (Únos Evropy, Opuštěná Ariadna, Osvobozený Thesis); opera Kryštof Kolumbus
 36. A. Honegger: oratoria Král David, Výkřiky světa nebo Jana z Arku na hranici, opera-oratorium Judita; Pacifik 231, Rugby, Letní pastorale; Symfonie č. 3 "Liturgická"
 37. L. Janáček:Káťa Kabanová; Po zarostlém chodníčku
 38. B. Bartók: Music for Strings, Percussion and Celesta, BB 114
 39. I. Stravinskij: Symfonie Es-dur, Pták Ohnivák, Svěcení jara - Obrazy z pohanské Rusi (1913), opera-oratorium Oedipus Rex, Requiem
 40. B. Martinů: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány; Otvírání studánek
 41. S. Prokofjev: Klasická symfonie, opera Příběh opravdového člověka, balet Romeo a Julie (přepracováno na 3 suity), 1 z koncertů
 42. D. Šostakovič: 7. a 8. symfonie, opera Lady Macbeth Mcenského újezdu, balety Zlatý věk, Šroub, oratorium Píseň o lesích, 2+2+2 koncerty (pf, vno, vcl), 15 smyčcových kvartetů, sonáty, 24 preludií a fug…
 43. E. Varése: Ionisation
 44. A. Schönberg: Pierrot lunaire
 45. A. Webern: 6 Bagatelles
 46. A. Berg: opera Wozzeck
 47. P. Boulez: Le marteau sans maitre (Kladivo bez mistra)
 48. O. Messiaen: Oiseaux exotiques
 49. P. Schaeffer: výběr z konkrétní hudby
 50. K. Penderecki: Tren ofiarom Hiroszimy
 51. K. Stockhausen - Křížová hra, Kontakte, Helikopter-Streichquartett…
 52. J. Cage: cokoliv
 53. S. Reich: Phase Patterns, Tehilim, Desert Music…
 54. G. Ligeti: Atmospheres
 55. I. Xenakis: Orchestral Works - výběr
 56. A. Schnittke: Canon in Memory of Igor Stravinsky
 57. A. Pärt: Miserere, Fratres …
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zita Skořepová, Ph.D. (17.05.2016)

Výuka v zimním semestru:

1)Vymezení a dekonstrukce pojmů "Západ", "hudba" a "umělecký"; stručný přehled dějin hudební vědy; základní pojmy, muzikologie vs. etnomuzikologie/hudební antropologie

2)Počátky hudby, pravěk a starověk (Mezopotámie, Egypt, Judsko-Izrael, Palestina)

3)Hudba antického Řecka

4)Řecká hudební teorie, hudba antického Říma

5)Duchovní hudba středověku

6)Vícehlasá hudba středověku

7)Světská hudba středověku

8)Duchovní a světská hudba v českých zemích

9)Hudební nástroje mezi středověkem a renesancí

10)Hudba renesance I

11)Hudba renesance II

 

Výuka v letním semestru:

1)Baroko I

2)Baroko II

3)Klasicismus I

4)Klasicismus II

5)Hudba 19. století, "romantismus"

6)Symfonická a komorní tvorba 19. století

7)Nacionalismus v hudbě

8)Opera v 19. století

9)Česká hudba v 19. století: Smetana, Dvořák, Janáček

10)Fin de siècle: Mahler, Strauss, Debussy, Ravel, Skrjabin

11)Předválečná světová avantgarda I, 2. vídeňská škola

12)Předválečná (a válečná) světová avantgarda II, Pařížská 6, Prokofjev, Šostakovič, Martinů

13)Hudba po 2. sv. válce: poválečná světová avantgarda; koloniální a postkoloniální expanze západní hudby; postmoderní hudební kultura

 

TEST LS 2015/2016 : úterý 31.5., místnost 6020 18:00-19:00

Zkouškové období v letním semestru: 23. 5. 2016 - 16. 9. 2016

 

Povinná literatura:

Hrčková, N. a kol., Dějiny hudbyI-VI, Praha: Ikar, 2005-2011.

Michels, U., Encyklopedický atlas hudby, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

 

Doporučená literatura:

Stanley Sadie, John Tyrell (eds.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan, 2001.

Pražák, P., Jak se kdy koncertovalo, Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.

 

Další literatura:  

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky, Praha 2000

Jan Kouba: ABC hudebních slohů, Praha 1988

The New Oxford History of Music, London 1986nn.

Slovník české hudební kultury (ed. J. Fukač a J.Vysloužil), Praha 1997Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby, Praha 2001, s. 49-183

Chailley, Jacques. 40000 let hudby. SHV, Praha: 1965.

Nicholas Cook. Music. A Very Short Introduction. Oxford UP: 2000.

Miroslav K. Černý: Hudba antických kultur, Praha, Academia 2006

Platón: Ústava (zejména 3. kniha)

Ross, Alex: Zbývá jen hluk. Naslouchání dvacátému století. Praha: Argo/Dokořán 2011.

Richard H. Hoppin, Medieval Music, New York 1978; slovensky 2008

David Hiley, Western Plainchant. A Handbook, Oxford 1993

Allan W. Atlas: Renaissance Music, New York 1998

R. Strohm, The Rise of European Music 1380-1500, Cambridge University Press 1993

H. Besseler: Bourdon und Fauxbourdon, Leipzig 1950, 1974

G. Reese: Music in the Renaissance, New York 1959

Manfred Bukofzer: Hudba období baroku, Bratislava 1986

Vladimír Helfert: Hudební barok na českých zámcích, Praha 1916

Milan Poštolka: Mladý Joseph Haydn, Praha 1988

Alfred Einstein: Hudba v období romantizmu, Bratislava 1989

Vladimír Helfert: Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany, Praha 1953

Otakar Šourek: Antonín Dvořák. Život a dílo I -IV, Praha 1954-1957

T. Georgiades: Schubert. Musik und Lyrik, Göttingen 1967

K. H. Wörner: Das Zeitalter der thematischen Prozesse, Regensburg 1969

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989.

Dahlhaus, Carl. Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6.

Griffiths, Paul. Modern Music: A Concise History. London: Thames and Hudson 1994.

Griffiths, Paul. Modern Music and After: Directions since 1945. Oxford: Oxford University
Press 1995.

Watkins, Glenn. Soundings: Music in the Twentieth Century. New York: Schirmer 1988.

C. Dahlhaus: Ludwig van Beethoven und seine Zeit,. 3
Laaber 1993

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989.

Dahlhaus, Carl. Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6.

Griffiths, Paul. Modern Music: A Concise History. London: Thames and Hudson 1994.

Griffiths, Paul. Modern Music and After: Directions since 1945. Oxford: Oxford University
Press 1995.

Watkins, Glenn. Soundings: Music in the Twentieth Century. New York: Schirmer 1988.

Simms, Bryan R. Music of the Twentieth Century: Style and Structure. New York: Schirmer
Books; London: Collier Macmillan 1986.

Danuser, Herrmann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der
Musikwissenschaft, Bd. 7.

Dibelius, Ulrich. Moderne Musik nach 1945. München - Zürich: Piper 1998.

Leeuw, Ton de. Die Sprache der Musik in 20. Jahrhundert: Entwicklung, Strukturen,
Tendenzen. Stuttgart: Verlag Freies Geisteslebe 1995.

Vladimír Helfert: Česká moderní hudba, Olomouc 1936

Ivan Vojtěch (ed.): Skladatelé o hudební poetice 20. století, Praha 1960

Vladimír Lébl (ed.): Konfrontace 1-4, Praha 1969-1970

Vladimír Lébl (ed.) Nové cesty hudby 1-2, Praha 1964, 1970

Jiří Vysloužil: Hudobníci 20. storočia, Bratislava 1981

Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert in 13 Bänden, Laaber-Verlag, Laaber 2000-

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (25.06.2012)

Předchozí hudebně teoretické vzdělání je výhodou, ne podmínkou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK