PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mimoevropské hudební kultury - YBAKA11ZI
Anglický název: Non-European Musical Cultures
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA11ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2009)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.
Metody výuky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2009)

V zimním semestru jsou probírány kultury bez vlastního písemnictví.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (25.01.2016)

* Co je etnomuzikologie? Dělení světových hudebních kultur. Kategorie hudební analýzy. * Transnacionální etnické skupiny I. * Transnacionální etnické skupiny II. * Afrika I. - základní rysy hudby. * Afrika II. - hudební nástroje; regionální specifika. * Afrika III. - akulturační jevy. * Hudba severoamerických indiánů. * Latinská Amerika. * Austrálie. * Oceánie. * Opakování. * Zápočtový test I. Literatura: Jurková, Zuzana: Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc 1996 Nettl, B. Capwell, Ch. Bohlman, P. Wong, I. Turino, T.: Excursions in World Music. Prentice Hall, New Jersey 1997; Merriam, Alan P.: The Anthropology of Music. Evanston (IL). 1964. Shelemay, Kay Kaufman: Soundscapes. New York: W.W. NOrton. 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK