PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mimoevropské hudební kultury II. - YBA289
Anglický název: Non-European Musical Cultures II.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (05.02.2018)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (05.02.2018)

Rozdělení vysokých kultur Asie;

Hudba Dálného východu;

Hudba jihovýchodní Asie;

Hudba indického kulturního okruhu;

Hudba arabsko-islámského kulturního okruhu.

Literatura:

Jurková, Zuzana: Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc 1996

Nettl, B. Capwell, Ch. Bohlman, P. Wong, I. Turino, T.: Excursions in World Music. Prentice Hall, New Jersey 1997

Buchner, Alexandr: Hudební nástroje národů. Artia Praha 1970

May, Elizabeth: Musics of Many Cultures. Los angeles 1980.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK