PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudba Romů - YBA286
Anglický název: Roma Music
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (05.02.2018)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné - z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Na kurz naváže blokový kurz v terénu pro vybrané studenty.
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (05.02.2018)

Basic literature is generally available; the specialized texts are available on-line.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (05.02.2018)

1) Úvod do studia hudby Romů; 2) hudba indických Domů; 3) Romové na Předním východě; 4) Úvod k hudbě balkánských Romů; 5) Balkánští Romové 2; 6) Balkánští Romové 3; 7) Hudba ruských Romů; 8) tradičné hudba středoevropských Romů; 9) Hudební příspěvek k romské etnoemancipaci; 10) Romové ve Španělsku; 11) Filmový obraz Romů-hudebníků; 12) opakování.

Literatura:

Povinná:

Jurková, Z. a kol.: Cesty romské hudby. Praha 2004.

Jurková, Zuzana: "Myth of Romani Music in Prague." Urban People. 2009, vol. 11, no. 2, p. 351-377.

Doporučená:

Jurková, Zuzana (ed.) Romská hudba na přelomu tisíciletí. Praha: Slovo 21. 2003.

Helbig, Adriana: "Representation and Intracultural Dynamics: Romani Musicians and  Cultural Rights Discourse in Ukraine." In Music and Cultural Rights. (Ed. Andrew Weintraub and Bell Yung), Urbana: University of Illinois Press, p. 269-295. 2009.

Radulescu, Speranta: "What Is Gypsy Music? (On Belonging, Identification, Attribution, and the Assumption of Attribution)". In Romská hudba na přelomu tisíciletí/Romani Music at the Turn of the Millenium, (ed. Z. Jurková), Praha: Slovo21, p. 15 - 20, 79 - 84. 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK