PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V období od 27.5. 20:00 do 28.5. 23:59 proběhne odstávka CUL. Některé služby v této době nebudou dostupné.
Hudebně-antropologický seminář - YBA220
Anglický název: Seminar in Ethnomusicology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBACA01ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.}
Je neslučitelnost pro: YBSC054
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (15.09.2016)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere subkulturu, kterou bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém terénním výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK