PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Inovační laboratoř: Rozjeď projekt - TVOL0006
Anglický název: Innovation lab: Start a project
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (30)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.inovacnilaborator.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Bc. et Bc. Jan Veselý
Ondřej Mrkus
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. et Bc. Jan Veselý (10.01.2022)
V kurzu Rozjeď projekt zažijete tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci. Rozjeď projekt je praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. Vypisuje jej Centrum pro přenos poznatků a technologií v Kampusu Hybernská. Bližší detaily: https://www.inovacnilaborator.cz/
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (01.09.2021)

Cílem je pomoci studentům posunout jejich projekt od nápadu k realizaci a tím rozvinout jejich kompetence k podnikavosti.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:

– vytvořením něčeho z ničeho,

– překonáváním vlastního strachu,

– tím, že hotové je lepší než perfektní.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. et Bc. Jan Veselý (10.01.2022)

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:

– Vytvoření minimálně 3 prototypů služby nebo produktu a jejich otestování na cílové skupině

– Prezentace projektu před veřejností

– Sdílení v závěrečné reflexi

– Vyplnění dotazníků před a po semestru sloužícím k vyhodnocení kurzu

Další informace zde: https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/

Literatura
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (01.09.2021)
Doporučená:
  • RIES, Eric. Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. 1. vydání. Brno: BizBooks. 2015. 279 s.. ISBN: 978-80-265-0389-7.
  • MAURYA, Ash. Lean podnikání: Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. 1. vydání. Brno: BizBooks. 2016. 230 s.. ISBN: 978-80-265-0506-8.
Sylabus
Poslední úprava: Bc. et Bc. Jan Veselý (10.01.2022)

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem. V rámci podobného procesu probíhá i vývoj podcastů. Vyjma modelování, prototypování a zpětné vazby mohou studenti navíc získat zkušenosti s nahráváním a dramaturgií podcastu nebo s technikou správného mluvení.

Letní semestr 2021/22 je opět věnován také podpoře studentů v soutěži Nakopni Prahu.

Detaily zde: https://www.inovacnilaborator.cz/nakopnete-prahu-s-inovacni-laboratori/

Setkávání budou probíhat v těchto časech:

Středa 13.00 - 15.00

Zde je plánovaný přehled setkávání s návazností na soutěž Nakopni Prahu:

https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/

Standardně se budeme potkávat v Kampusu Hybernská v učebně 2D.

Během semestru dostane každý prostor pravidelně konzultovat svůj projekt s vyučujícím předmětu. Termíny konzultací domluvíme individuálně.

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (01.09.2021)

Pro podcasty:

Spinelli, Martin; Dann, Lance. Podcasting: The Audio Media Revolution. Bloomsbury Publishing USA, 2019. 280 s. ISBN: 1501328654, 9781501328657

Další doporučené online zdroje:

Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé - https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty/-/dokument/797126

Lean Canvas - Online kurz - www.leancanvas.cz

HCD: Design zaměřený na člověka - http://eknihy.knihovna.cz/kniha/hcd-design-zamereny-na-cloveka

Results Management in Norwegian Development Cooperation [EN] -

www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/results-management-in-norwegian-development-cooperation.pdf

Social Reporting Standard - https://ashoka.app.box.com/v/srs

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK