PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Inovační laboratoř - TVOL0006
Anglický název: Innovation Lab
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.inovacnilaborator.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Jan Veselý
Anotace
Poslední úprava: Jan Veselý (08.01.2021)
Na skutečném nápadu na produkt nebo službu se naučíte přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání času, penězi i svým potenciálem. Inovační laboratoř je praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. Vypisuje jej Centrum pro přenos poznatků a technologií v Kampusu Hybernská. Bližší detaily: https://www.inovacnilaborator.cz/
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jan Veselý (08.01.2021)

Cílem je nechat studenty zažít tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:

– vytvořením něčeho z ničeho,

– překonáváním vlastního strachu,

– tím, že hotové je lepší než perfektní.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jan Veselý (08.01.2021)

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:

– Vést min. 3 osobní rozhovory o problémech/potřebách s člověkem z cílové skupiny

– Získání min. 3 osobních zpětných vazeb od člověka z cílové skupiny na váš prototyp

– Vést min. 1 rozhovor s mentorem

– Prezentace projektu před veřejností

– Sdílení v závěrečné reflexi

Další informace zde: https://www.inovacnilaborator.cz/pro-zajemce-o-studium/

Literatura
Poslední úprava: Marta Tenčlová (05.01.2021)

RIES, Eric. Lean Startup : Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 279 s. ISBN: 978-80-265-0389-7.
MAURYA, Ash: Lean podnikání : Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 230 s. ISBN: 978-80-265-0506-8.

BURNETT, Bill; EVANS, Dave. Designérem vlastního života. 1. vydání. Brno : Jan Melvil Publishing, 2016. 248 s. ISBN 978-80-7555-013-2.
CASNOCHA, Ben; HOFFMAN, Reid. Váš osobní StartUp. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2013. 232 s. ISBN: 978-80-265-0056-8.
SELIGMAN, Martin. Vzkvétání. 1. vydání. Brno : Jan Melvil Publishing, 2014. 410 s. ISBN 978-80-87270-95-0.


Další doporučené online zdroje:
80,000 Hours - https://80000hours.org/
Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé - https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty/-/dokument/797126
Lean Canvas - Online kurz - www.leancanvas.cz
HCD: Design zaměřený na člověka - http://eknihy.knihovna.cz/kniha/hcd-design-zamereny-na-cloveka
Results Management in Norwegian Development Cooperation [EN] -
www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/results-management-in-norwegian-development-cooperation.pdf
Social Reporting Standard - https://ashoka.app.box.com/v/srs

Metody výuky
Poslední úprava: Jan Veselý (08.01.2021)

Základem je učící se skupina, kde se v pravidelných intervalech budeme setkávat, sdílet pokroky a pomáhat si s překážkami.

Nejde o výklad, ten je k dispozici v případě potřeby nahraný zde z minulých let: https://www.inovacnilaborator.cz/obsah/

Setkávání bude probíhat online přes Google Meet. Od všech se očekává velká míra zapojení.

Sylabus
Poslední úprava: Jan Veselý (08.01.2021)

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Snažíme se o maximální personalizaci, respektujeme rozdílné výchozí zkušenosti účastníků i potřeby dané různorodostí projektů a proto nemáme pevný studijní plán.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK