PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management vědy a inovací (MSI) - TVOL0002
Anglický název: Management of Science and Innovation (MSI)
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jiří Valach
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Bc. Petra Práglová
Je neslučitelnost pro: TVOL0001
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá (01.02.2023)
Kurz je určený zejména pro student(k)y, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti a uplatnitelnosti svého výzkumu. Kurz je relevantní pro všechny obory vyučované na UK! Více na webu CPPT zde: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (14.09.2023)

V rámci 5 workshopů Vám ukážeme:

 • že univerzita je důležitý hráč v řešení společenských výzev
 • že výzkum je významným zdrojem prakticky uplatnitelných prospěšných inovací;

Zároveň se dozvíte:

 • jak funguje inovační proces v praxi a jaké jsou klíčové pojmy managementu inovací;
 • které nástroje vám pomůžou identifikovat, kde jsou inovace potřeba (vzhledem k nastoleným trendům společenského vývoje) a naučíme Vás je využívat;
 • jak přemýšlet o svém studiu a bádání tak, aby se Vám dařilo v něm nacházet potenciál pro jeho reálné využití (a proč se smýšlení o dopadu hodí i do grantových výzev);
 • jakými cestami lze naložit s výsledky výzkumu;
 • kdo je to sciencepreneur a jak se jím můžete stát i vy.
 • Na závěr dostanete příležitost si získané znalosti vyzkoušet na svých vlastních tématech, získat zpětnou vazbu a nové kontakty na lidi, kteří o výzkumu smýšlí podobně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (14.09.2023)
 • aktivní účast
 • krátká závěrečná prezentace = pokus ve svém tématu najít praktickou impactovou část, a jak byste třeba udělali další krok
 • vyplnění závěrečné evaluace kurzu

Studenti magisterských a bakalářských programů získají 2 kredity.

Všichni absolventi kurzu získají certifikát o absolvování.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (20.09.2023)

Kurz proběhne v prezenční formě. Obsah bude rozdělen do pěti 2,5hodinových bloků, které budou kombinovat teoretickou část s praktickými aktivitami. Důraz bude kladen na co největší návaznost obsahu na individuální oblasti studia/výzkumu jednotlivých studentů/výzkumníků. Kurz bude obohacen o skupinové interakce, jejichž cílem je, aby si studenti mezi sebou pomáhali rozvíjet své nápady a sdíleli zkušenosti či svou oborovou perspektivu.

Blok 1: Moje proč aneb Jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost? (12.10. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 2: Chci inovovat aneb Jak vyhledávat lichá místa, kde jsou inovativní řešení potřeba? (26.10. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 3: Moje téma a co s ním aneb Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě? (9.11. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 4: Práce na vlastním projektu uplatnění poznatků v praxi. (23.11. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 5: Příběhy propojení vědy a života z Univerzity Karlovy i ze světa – studentské prezentace (14.12. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK