PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Management of Science and Innovation 1 - TVOL0002
Anglický název: Management of Science and Innovation 1
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 14/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (60)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (60)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Neslučitelnost : TVOL0001
Je neslučitelnost pro: TVOL0001
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (21.01.2021)
ONLINE volitelný předmět Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se na praktický jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity. Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektovém managementu a problematice transferu technologií. Co vás na kurzu čeká? • Budete aktivně pracovat a získáte praktické dovednosti; • v týmu připravíte vlastní projekt; • setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů; • získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, legislativního minima a dalších; • v rámci tréninku komunikačních dovedností zapracujete na svých soft skills. Jak bude kurz probíhat? Forma výuky je distanční. • Webináře (v Adobe Connect obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v MOOC UK Chcete-li se o MSI dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html. ORGANIZUJE: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD. KONTAKT: Bc. Petra Práglová, msi@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (24.07.2020)

Podmínky zakončení kurzu:

  • získání 6 bodů za aktivní účast na webinářích;
  • získání 6 bodů za průběžné testy;
  • získání 2 bodů za týmovou práci = vypracování smyšleného projektu s grantovou žádostí a byznys plánem - v týmech o 3 až 5 účastnících kurzu;
  • poskytnutí zpětné vazby.

Studenti, kteří úspěšně zakončí předmět, obdrží 6 kreditů a digitální odznak.

Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (21.01.2021)

Kurz obsahuje 13 modulů, které pokrývají 3 základní tematické okruhy:

PROJEKT - KOMERCIALIZACE - MANAŽER

1. Úvod. Tvorba týmů (distanční)

2. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

5. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

6. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

7. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

8. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

9. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

10. Komunikační dovednosti (distanční)

11. Team & time management (distanční)

12. Projektový management (distanční)

13. Trénink komunikačních dovednosti (distanční)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK