PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Náboženská mapa české společnosti - RET80321
Anglický název: Religious Map of Czech Society
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET8029
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (16.01.2022)
Kurs seznamuje studenta s nejdůležitějšími podobami současného duchovního života v české společnosti. Student dokáže rozpoznat ty podoby, které se zdají být v současnosti atraktivní, životaschopné a ve fázi růstu, a porozumí zdrojům této atraktivity pro člověka v tzv. postmoderní době. V nauce i praxi popisovaných společenství dokáže analyzovat způsoby, jimiž jsou současní lidé nábožensky oslovováni. Je schopen ocenit společenský přínos jednotlivých náboženských společenství a odhalit zdroje možného společenského napětí.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (16.01.2022)

Povinná:

NEŠPOR, Zdeněk R., Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich 2010.

HAMPLOVÁ, Dana, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum 2013.

 

Doporučená:

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, 2012.

Internetové prezentace diskutovaných náboženských skupin.

Dingir.

Náboženský infoservis.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (16.01.2022)

Student skládá zkoušku, při níž rozhovor sleduje témata přednášek a povinné studijní literatury. Doplňující otázky směřují k doporučené literatuře.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (16.01.2022)

sylabus kursu „náboženská mapa české společnosti“

1.           Postmoderní společnost a náboženství v postmoderní společnosti......... 18. 2.

2.           Spiritualita. Model spirituality.                                                                 ................... 25. 2.

3.           Hnutí Nového věku a tzv. nenáboženská spiritualita.                    ...................... 4. 3.

4.           Specifika vztahu české společnosti k náboženství.                         ................... 11. 3.

5.           Nová hnutí v římskokatolické církvi a mariánská hnutí.             ................... 18. 3.

6.           Evangelikalismus a pentekostalismus.                                                 ................... 25. 3.

7.           Esoterická tradice.                                                                                          ...................... 1. 4.

8.           Esoterická tradice a novopohanství.                                                      ...................... 8. 4.

9.           Judaismus v české společnosti.                                                                 ................... 29. 4.

10.       Čeští muslimové: historie a současnost, osobnosti a společenství............... 6. 5.

11.       Indické náboženské tradice v české společnosti.                             ................... 13. 5.

12.       Podoby buddhismu a čínského náboženství v české společnosti............... 20. 5.

13.       Závěr: náboženská mapa české společnosti.                                      ................... 27. 5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK