PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
RPV4-Nová náboženská hnutí - RET8006
Anglický název: New Religious Movements
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET80205, RET80203
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (08.09.2021)
Kurs studentům umožňuje pochopit vztah společnosti a nových náboženských hnutí a dynamiku jeho vývoje. Využívá k tomu hlediska sociologie náboženství, psychologie náboženství a religionistiky nových náboženských hnutí. Jsou nalézány obecné sociologické a psychologické vzorce, které umožňují rozpoznat směr vývoje a možných konfliktů s většinovou společností i u dosud nepopsaných či nově vznikajících skupin, a tak posluchače vybavují i do budoucí praxe. Současně s odhalováním obecných zákonitostí kurs poskytuje i základní informace o vybraných náboženských skupinách, které na české scéně působí.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (08.09.2021)

Literatura ke kursu - nutná:

COWAN, D. E., BROMLEY, D. G., Sekty a nová náboženství, Grada, Praha 2013.

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženství a násilí, Karolinum, Praha 2017.Literatura ke kursu - doplňková:

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, Alfa, Praha 2007.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

 

Seriály – doplňkové:

Waco (Paramount Network, 2018).

Wild, Wild Country (Netflix, 2018).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (08.09.2021)

Esej na vylosované téma; téma se týká povinné literatury a přednášek; losuje se z asi 20-30 témat.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (08.09.2021)

Předběžný rozvrh témat přednášek:

  1.   Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí jako „ideální typ“. Příklad mormonů. 8. 10.

  2.   Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů. 15. 10.

  3.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad mormonů.............. 22. 10.

  4.   Nové náboženské hnutí a jeho radikalizace. Příklad svědků Jehovových....... 29. 10.

  5.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad svědků Jehovových..... 5. 11.

  6.   „Války kvůli sektám“, příklad munistů                                    ................ 12. 11.

  7.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad munistů        ................ 19. 11.

  8.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad církve Šinčchondži.. 26. 12.

  9.   Nová náboženská hnutí, komunita a děti, příklad hnutí Dvanáct kmenů.. 3. 12.

10.   Nová náboženská hnutí a apostaze, příklad hnutí Dvanáct kmenů........... 10. 12.

11.   Konflikty nových náboženských hnutí, příklad oddaných Kršny .............. 17. 12.

12.  Konflikty nových náboženských hnutí a otázka jejich nebezpečí..................... 7. 1.

13.   Satanismus. Nová náboženská hnutí v duchovní a sociální práci.................. 14. 1.

         Esej na závěr kursu                             .......................... ve zkouškovém období

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK