PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminař doktorandů (Systematická teologie) - RDS04
Anglický název: Doctoral Seminar (Systematic Theology)
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
prof. Jan Štefan, Dr.
doc. Petr Gallus, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: doc. Petr Gallus, Ph.D. (24.09.2020)
Setkání jednou měsíčně nad aktuálními texty diplomandů a doktorandů katedry.

V případě distanční výuky bude výuka probíhat v rozvržených termínech prostřednictvím platformy Zoom. Připojit se lze zde:

https://cesnet.zoom.us/j/95890115516

Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)
Wilfried Härle: Dogmatik, Berlin-New York 2000 (2.vyd.). Hans Martin Barth: Dogmatik. Der evangelische Glaube im Kontext der Weltreligionen, Gütersloh 2008. Robert W. Jenson: Systematic Theology I-II, Oxford University Press 1997-1999. Geoffrey Wainwright: Doxology, Oxford University Press 1980. Thomas C. Oden: Classic Christianity. A Systematic Theology, Harper Collins Publishers 2015. Ernstpeter Maurer (Hg.): Grundlinien der Dogmatik, Rheibach 2006. Dietrich Ritschl/Martin Heiler: Diesseits und jenseits der Worte. Grundkurs christlicher Theologie, Neukirchen 2006. Peter C. Hodgson and Robert H. King (eds.): Christian Theology. An Introduction to Its Traditions and Tasks, Fortress Press 1985 (2. vyd.). Peter C. Hodgson and Robert H. King (eds.): Readings in Christian Theology, 1985.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Petr Gallus, Ph.D. (24.09.2020)

V případě distanční výuky bude probíhat seminář přes Zoom. Připojit se je možné zde:

https://cesnet.zoom.us/j/95890115516

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK