PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena - PZTV112
Anglický název: Hygiene
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Anotace -
Poslední úprava: TAJ (23.02.2006)

Charakteristika předmětu: Hygiena zkoumá vztah člověka a okolí a možnosti, jak předcházet negativním vlivům znečištěného životního prostředí. Pro studenta fyzioterapie je důležité znát hygienickou problematiku zdravotnických a sociálních zařízení a osob zdravotně postižených. Dále se studenti seznámí se základy epidemiologie a se způsoby, jak udržet a zlepšit odolnost proti nemocem a se základy podpory a ochrany veřejného zdraví včetně prevence nozokomiálních nákaz.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (30.05.2017)

CINGLOVÁ, L. Hygiena - učební texty pro trenérskou školu FTVS UK v Praze.1.vyd. Praha: UK, FTVS, 2002. 74 s. ISBN 80-86317-25-0.

PODSTATOVÁ,H. Základy epidemiologie a hygieny. 1.vyd. Praha: Galén: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN : 978-80-7262-597-0 (Galén ). ISBN Karolinum 978-80-246-1631-5 (Karolinum.).

TUČEK,M. a kol. Hygiena a epidemiologie. 1.vyd. Praha: Karolinum. 2013. 358 s. ISBN: 978-80-246-2025-1

PODSTATOVÁ,H. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. 1.vyd. Olomouc: EPAVA, 2002. 267 s. ISBN : 80-86297-107-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (25.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (30.05.2017)

Předmět seznamuje studenty se základy oborů hygieny a epidemiologie. Důraz je kladen na hygienickou problematiku zdravotnických zařízení a prevenci nozokomiálních nákaz.

Přednášky:

1. Úvod do oboru hygieny. Náplň oboru, význam, základní předpisy.

Životní prostředí. Hygiena ovzduší, vody, půdy. Vnitřní prostředí. Zdravotní rizika znečištění prostředí.

2. Hygiena výživy. Zdravotní rizika z potravin. Nemocniční stravování.

Životospráva, negativní jevy v životosprávě, prevence.

3. Hygiena práce. Pracovní rizika ve zdravotnictví.

4. Hygiena zdravotnických zařízení. Prevence poškození zdraví zdravotnických pracovníků.

5. Základy epidemiologie. Nákaza. Proces šíření nákazy. Protiepidemická opatření.

6. Nozokomiální nákazy. Výskyt, původci, zdroj, cesta přenosu, podmínky šíření, prevence.

7. Cestovní medicína.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK