PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální tělesné přípravy I - PVOT127
Anglický název: Basics of the Special Physical Training I
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z [HT]
Počet míst: 10 / 10 (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6126¬ifyeditingon=1
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Mgr. Vladan Oláh
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Neslučitelnost : PVOT127K
Záměnnost : PVOT127K
Je záměnnost pro: PVOT127K
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (27.11.2021)
Předmět uvádí studenty do problematiky speciální tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany. Pojednává o základních pojmech a ustanoveních odborných dokumentů a celkově seznamuje studenty s cílem, úkoly, obsahem, organizací a zabezpečením výcviku v jednotlivých tématech speciální tělesné přípravy. Výuka obsahuje činnosti v tématech překonávání překážek a házení, boje zblízka, vojenského lezení, vojenského plavání, základů přežití a přesunů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (29.11.2021)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou speciální tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany a naučit je základním pojmům a ustanoveních odborných dokumentů výcviku v jednotlivých tématech speciální tělesné přípravy, a to především v tématech překonávání překážek a házení, boje zblízka, vojenského lezení a základů přežití.  V praktické části je cílem naučit studenty v tématu boje zblízka základní techniky, základy boje na zemi, obranu proti úderům a kopům a základy řízeného kontaktního boje. V oblasti vojenského lezení seznámit studenty s historií vojenského lezení, materiálem pro vojenské lezení a naučit základy lezení, jištění a slanění se sebejištěním.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

*Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti


Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami, kde je cílem prověřit znalosti z oblasti:


- legislativy speciální tělesné přípravy (struktura výcviku, témata, literatura),


- rozdělení pohybových projevů na základní a speciální včetně pochopení rozdělení pohybu na předpoklady (schopnosti) a projevy (základní a specifické dovednosti).


- práce s mapou a měřítkem na mapě, teoretické základy orientace v terénu,


- rozdělení překážek a překážkových drah, způsobů překonávání překážek a způsobů házení,


- cíle jednotlivých témat speciální tělesné přípravy.   


*Praktické přezkoušení je rozděleno do oblasti boje zblízka a vojenského lezení


V tématu boje zblízka musí student prokázat následující osvojené dovednosti:


- základní techniky: postoje, pohyb v postoji, kryty, údery, kopy, páky, přehozy, porazy (viz. 1. stupeň BZ v AČR, Vágner a kol. (2008)),


- boj na zemi: pohyb na zemi - vzad odsunem, vzad odsunem s přetočením, vpřed pomocí kyvadla, sunem v sedu a v lehu, mostování (viz multimediální nosič: boj na zemi, Vágner, M. a Tureček, L.(2012),


- sebeobranné techniky: obrana proti úderům a kopům (viz. 1. stupeň BZ v AČR, Vágner a kol. (2008).V tématu vojenského vojenské lezení musí student prokázat následující osvojené dovednosti:


- lezení a jištění RP (navazování, povelová technika, jištění pomocí slaňovacích pomůcek a půl-lodního uzle),


- slanění se sebe-jištěním.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


Ministerstvo obrany. (2019). Vojenské lezení (Pub 71-84-06). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (1999). Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.


Ministerstvo obrany. (2017). Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2016). Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2006). Vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA


BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


ŠELENBERK, O. (2003). Bojové umění MUSADO. Praha: Pbtisk.


FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.


NEUMAN, J. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál.


Ministerstvo obrany. (2006). Vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA


SÝKORA, K., a kol. (2010). Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.


FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE AND SPORTS. (2014). Austrian Armed forces field manual. Military mountain training. Supply number 7610-10133-0808. Vienna.


NATO STANDARDISATION OFFICE. (2019). AtrainP-6 Mountain warfare education and training. Brussels.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Požadavky ke zkoušce


- Účast na teoretické a praktické výuce (85 %)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

*Tematika:

Speciální tělesná příprava


Překonávání překážek a házení


Název tématu - Přesuny


Základní rozdělení vojenských map


Měření na mapách


Souřadnicové systémy


Název tématu - Základy přežití


Teorie přežití, základní pojmy a pravidla S.E.R.E., nouzová signalizace


Pohyb a pobyt v terénu, ochrana před vlivy počasí


Název tématu - Boj zblízka


Výcvik boje zblízka v rezortu MO


Postoje a pohyb v postojích a na zemi


Pády


Kryty


Údery


Kopy


Páky, přehozy, porazy a obranné pozice na zemi


Techniky sebeobrany proti úderům a kopům (1)


Techniky sebeobrany proti úderům a kopům (2)


Kontaktní boj a boj na zemi


Název tématu - Vojenské lezení


Teorie vojenského lezení


Historie výcviku vojenského lezení


Navazování, uzlová technika a balení lana


Jištění a lezení druholezce (1)


Jištění a lezení druholezce (2)


Jištění a lezení druholezce (3)


Jištění a lezení


Zásady výstupů po laně, slaňování s oporou a slaňování do volného prostoru


Výstupy po laně


Techniky slaňování


Název tématu - Vojenské plavání


Úvod do vojenského plavání, základy hydrologiePrezentace jednotlivých přednášek jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6126#section-7

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Prezentace jednotlivých přednášek jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6126#section-7

V případě on-line výuky bude využito aplikace MS Teams.

Student bude do předmětu v aplikaci MS Teams přihlášen využitím emailu registrovaným v rámci vojenské tělovýchovy (příjmení@vojenskyobor.cz) koordinátorem pro E-learning.

Online přenos nebo videozáznam u semináře a cvičení probíhá v aplikaci MS Teams.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK