PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz teorie a základů didaktiky kanoistiky a vodní turistiky - PSPP423
Anglický název: Theory and Basics of Canoeing and Water Touring
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: 84 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Busta, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
PhDr. Jan Busta, Ph.D.
Mgr. Petr Klein
Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
Mgr. Petr Procházka
Mgr. David Vondrášek
Neslučitelnost : PSPP423K
Záměnnost : PSPP423K
Je záměnnost pro: PSPP423K
Anotace -
Předmět Teorie a základy didaktiky kanoistiky a vodní turistiky seznamuje studenty s jízdou na klidné, tekoucí i divoké vodě. Kurz je rozdělen na dvě části: 1) Vodácká turistická akce na řece Ohři (2,5 dne): modelová vodácká turistická akce, která probíhá na plastových turistických kánoích dvojic. Studenti by se měli obeznámit s praktickým vedením vodáckého výletu, prakticky porozumět sjízdnosti vybraných jezů a peřejí, porozumět vodáckým průvodcům a naučit se základům bezpečné organizace. 2) Troja (5 dní): 5-ti denní výuka v Troji dále rozvíjí dovednosti na kánoích dvojic (2 dny). Studenti jsou důkladněji obeznámeni se způsoby záchrany na divoké vodě (0,5 dne), jízdou na kajaku (1,5 dne) a raftingem (0,5 dne). Kurz je zakončen testem a praktickými zápočty na kánoi dvojic a kajaku jednotlivců. Splněním praktických zápočtových požadavků na kánoi dvojic (hodnocena je činnost háčka a zadáka), kajaku a splněním písemného testu je udělen klasifikovaný zápočet (KZ). Student by úspěšným absolvováním předmětu PSPP423 měl získat kompetence pro výuku vodní turistiky. V odpovídajícím rozsahu by měl být schopen: 1) Organizace jednodenních i vícedenních vodáckých turistických akcí, zajistit bezpečnou organizaci a řešit případné krizové situace. 2) Odborně zastřešovat školní vodácké akce. 3) Ovládat základní plavidla určená pro kanoistiku a vodní turistiku: kánoi dvojic, kajak a vícečlenný raft. 4) Být schopen poskytnout záchranu v krizových situacích. Absolvent předmětu PSPP423 se stává držitelem licence Instruktora školní vodní turistiky, jejíž platnost je doživotní.
Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Cíl předmětu

Student by úspěšným absolvováním předmětu PSPP423 měl získat kompetence pro výuku vodní turistiky. V odpovídajícím rozsahu by měl být schopen:

1)      Organizace jednodenních i vícedenních vodáckých turistických akcí, zajistit bezpečnou organizaci a řešit případné krizové situace.

2)      Odborně zastřešovat školní vodácké akce.

3)      Ovládat základní plavidla určená pro kanoistiku a vodní turistiku: kánoi dvojic, kajak a vícečlenný raft.

4)      Být schopen poskytnout záchranu v krizových situacích.

Absolvent předmětu PSPP423 se stává držitelem licence Instruktora školní vodní turistiky, jejíž platnost je doživotní.

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro splnění předmětů PSPP423 a udělení klasifikovaného zápočtu (KZ) je nutné splnit následující: 

1) 100% docházka (2,5 dne na řece Ohři a 5 dní v Troji), 

2) získání minimálního počtu bodů (19/25 bodů) v písemném testu, jehož obsahem jsou znalosti získané při přednáškách nedílně spjatých s kurzovní výukou v Troji, 

3) praktické dovednosti na C2, a to jak v pozici háčka, tak i v pozici zadáka, 

4) praktické dovednosti na K1. 

Videa zápočtových požadavků na K1 a C2 naleznete v elektrnické učebnici zde: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/kanoistika/uvod.html 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Literatura

Bačáková, R., Bílý, M., Novotný, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě. E-kniha. Praha: FTVS UK, 2014. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/kanoistika/uvod.html �

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-9050-5. �

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika - technika a taktika jízdy. In Svoboda, D. et al. Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů. Praha: Junák - český skaut, z. s, 2017.

Busta, J. (2020). Za úspěchem ve vlnách. Praha: Euromedia Group. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Sylabus

Témata přednášek:

1. Záběrová technika na C2: Technika a taktika jízdy na klidné, proudící a divoké vodě na C2 

2. Vodní záchrana: prevence úrazů a rizik, aktivní poskytnutí vodní záchrany, bezpečné pořádání vodáckých akcí

3. Kanoistika a vodní turistika: seznámení s disciplínami soutěžní kanoistiky, významné aspekty vodní turistiky, materiál/výzbroj/výstroj pro kanositiku a rafting, historie 

4. Jezy a další vodní tělasa - sjízdnost, pravidla chování

5. Rafting a jeho specifika

Všechny přednášky jsou k dispozici na MOODLE 1 UK pro výuku: Teorie a základy kanoistiky a vodní turistiky PSPP423. Heslo pro přístup je: PSPP423/373. 

Cvičení:

1. Technika jízdy na C2 na klidné vodě. 

2. Vodní záchrana. 

3. Technika a taktika jízdy na C2 v proudící a divoké vodě do obtížnosti WWII. 

4. Technika jízdy na K1 na klidné vodě. 

5. Technika a taktika jízdy na raftových člunech.

6. Technika a taktika jízdy na K1. 

7. Videoanalýza techniky jízdy na C2. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Studijní opory

Všechny materiály (eleketronická publikace, kapitoly z knih, prezentace, videa, dokumenty a další) jsou k dispozice v MOODLE 1 UK pro výzuku pod názvem předmětu Teorie a základy didaktiky kanoistiky a vodní turistiky PSPP423. Využijte přímého odkazu zde: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=15068

Heslo: PSPP423/373

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Vstupní požadavky

Vstupní požadavkem je platná lékařská prohlídka, odpovídající zdravotní stav umožňující výuku v plném rozsahu. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
Požadavky k zápisu

Upozorňujeme na finanční náklady kurzu - přibližně 2500,- (cena zahrnuje pouze dopravu a půjčovné - Ohře + Troja) + ostatní náklady v režii studentů. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (05.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK