PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika kanoistiky a vodní turistiky - PSPP380N
Anglický název: Didaktics of Canoeing and Water Touring
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0, Z+Zk [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Busta, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
PhDr. Jan Busta, Ph.D.
Mgr. Petr Klein
Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
Mgr. Petr Procházka
Mgr. David Vondrášek
Je záměnnost pro: PSPP380NK
Anotace -
Předmět PSPP380N rozšiřuje výuku kanoistiky a vodní turistiky na FTVS. Nezaměřuje se ovšem již primárně na praktickou výuku dovednostní na kánoi a kajaku, nýbrž na zvládnutí didaktických postupů vedoucích k úspěšné výuce žáků. Předmět zdůrazňuje didaktické základy kanoistických aktivit. Je zaměřen na přípravu, organizaci a vedení vodáckých akcí.
Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je:

1) zdokonalení studentů v didaktických postupech při výuky kanoistiky a při vodní turistice, 

2) zdokonalení se v praktických dovednostech ovládání nejběžnějších plavidel využívaných při výuce kanositiky. 

Výstupy z učení:

1) velmi dobře ovládat techniku jízdy na deblkanoi, kajaku a raftu, 

2) schopnost efektivně vyučovat začátečníky techniku jízdy na deblkanoi a kajaku, 

3) organizovat a vést turistický výlet v rámci volnočasových aktivit i školní tělesné výchovy, 

4) znalost teoretických i praktických základů bezpečnosti a vodní záchrany. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Literatura

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický videoprogram. Praha: UK FTVS, 1998, 27 min. �
Kračmar, B., Bílý, M., Novotný, P. Základy kanoistiky. Učební texty pro studující FTVS UK. Praha: UK 1998. �
Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. Praha: Karolinum, 2000, 110 s. �
Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha: FTVS UK, 1997, 21 min. �
Bílý, M., Kračmar, B. Zápočtové požadavky pro absolventy kanoistických kursů FTVS UK na kanoi dvojic. Videopořad FTVS UK, Praha: FTVS UK, 1991, 11 min. �
Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-9050-5. �
Whitewater Self Defense. Videopořad Performance. Video and Instruction. http://www.performancevideo.com, 65 min. �
Bačáková, R., Bílý, M., Novotný, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě. DVD přenosné médium. Praha: FTVS UK, 2014.�
Bílý, M., Přindiš, V. Vodácký trénink správně: základní technické dovednosti při jízdě na divoké vodě. Praha: Pádler, 3/2017, str. 23 - 27.�
Bílý, M., Kračmar, B., & Novotný, P. (2017). Kanoistika - technika a taktika jízdy. In Svoboda, D. et al. Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů. Praha: Junák - český skaut, z. s.

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Pro udělení zápočtu je nutné splnit:

1) aktivní účast na kurzu v plném rozsahu,

2) splnění praktických požadavků jízdy na kánoi v tekoucí vodě WW I - II,

3) vedení skupiny při putování na vybraném úseku řeky. 

K udělení zkoušky: 

1) Zkouška z teoretických znalostí formou písemného testu. 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Sylabus

Den 1

Přednáška: úvodní, organizace vodní turistiky, technika na C2 a výuka jízdy na C2; Praktická výuka: výuka techniky C2, technika pádlování na C2, technika pádlování na C2 na divoké vodě 

Den 2 

Přednáška: technika na K1, K1 ve vodní turistice, výuka pádlování na K1; Praktická výuka: technika pádlování na K1, technika pádlování na K1 na divoké vodě 

Den 3

Přednáška: extrémní kayaking a rafting, rafting ve vodní turistice; Praktická výuka: rafting - hry a zážitkové aktivity 

Den 4

Přednáška: vodní turistika a organizace kurzů; Praktická výuka: jízdy na K1 a C2 

Den 5 

Vodácké putování na řece Sázava 

Den 6 

Kontrola didaktických výstupů Sázava + plnění praktických zápočtových požadavků v Troji 

 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (15.01.2024)
Vstupní požadavky
Upozorňujeme na finanční náklady kurzu - přibližně 1500,- (cena zahrnuje půjčovné materiálu v Troji a na Sázavě). 
Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Požadavky k zápisu

Upozorňujeme na finanční náklady kurzu - výuka v Troji - přibližně 1000,- (cena zahrnuje pouze půjčovné: 160,- Kč/den) + náklady na výuku na Sázavě (ubytování, doprava, půjčovné - zajišťují studenti sami). 

Poslední úprava: Busta Jan, PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK