PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika aktivit v přírodě /AP/ - PSPP105
Anglický název: Theory and Teaching Outdoor Activities
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 40 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Vyučující: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
Korekvizity : PSPP070
Záměnnost : PSPP101
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)
Studenti budou seznámeni s celkovým pohledem na význam aktivit v přírodě v životě člověka i společnosti. Dále budou informováni o formách, postupech i cílech výchovných a vzdělávacích aplikací aktivit v přírodě.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Povinná:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 197 s.

VALENTA, J. Učit se být. 2.vyd. Praha: Strom-AISIS, 2003. 89 s.

Doporučená:

PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 s.

GAIR, N.P. Outdoor education. Londo: Cassell, 1997. 204 s.

HOPKINS, D., PUTNAM, D. Personal growth through adventure. London: David Fulton, 1993.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Zhodnocení aktivity v průběhu výuky. Písemné zpracování zadané problematiky. Prověřování vybraných znalostí a dovedností formou testů.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Přednášky:

1. Teoretické vymezení oblasti aktivit v přírodě.

2. Působení aktivit v přírodě na osobnost člověka a jejich společenský přínos.

3. Význam aktivit v přírodě v programech škol a v programech volného času.

4. Všestranné aplikace aktivit v přírodě (sport, školy, rekreace, terapie, rozvoj).

5. Transfer získaných dovedností a znalostí do školní a pracovní činnosti.

6. Nové profese využívající aktivity, turistiku a sporty v přírodě.

7. Efektivní postupy při učení se novým dovednostem.

8. Souhrnný pohled na získávání zpětných informací o vlivu programů na účastníky.

9. Přehled a zaměření akreditovaných programů využívajících aktivit v přírodě k rekreaci, vzdělávání i výchově.

10. Efektivní metody práce vedoucích a učitelů v programech.

11. Nové směry výchovy a vzdělávání prostřednictvím aktivit v přírodě.

Semináře:

1. Orientace v informačních zdrojích a jejich kritické posuzování.Rozbor vybrané odborné statě.

2. Případové studie zabývající se hodnocením vybraných aplikačních programů aktivit v přírodě.

3. Nové technologie a vybavení využívané v aktivitách a sportech v přírodě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK