PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sporty v přírodě - PSPP091C
Anglický název: Outdoor Sports
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Tomáš Brtník
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (10.09.2008)
Informace o převážně lokomočních aktivitách v přírodním prostředí. Obohacení civilizací ochuzených hybných stereotypů. Zapojení pohybové soustavy, posturální, lokomoční princip v jednotlivých aktivitách. Lidská lokomoce uskutečňovaná přes pletenec pánevní, přes pletenec ramenní. Návaznost na vybrané metodiky léčebné TV. Kineziologické, fylogenetické souvislosti. V praktické části seznámení se základy jízdy na kajaku, sportovního lezení a informace o cyklistice. Informace o lyžování seminární formou.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (28.06.2019)

Přednášky:

1. Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce. Shrnutí pohybové ontogeneze člověka.

2. Pohybové stereotypy.Kvadrupedální zkřížený lokomoční vzor u člověka. Diagonální uspořádání přirozeného pohybu.

3. Vliv civilizace na lidskou lokomoci. Specifika aktivit v přírodě.

4. Kineziologie sportovního lezení.

5. Kineziologie jízdy na kajaku.

6. Kineziologie běhu na lyžích.

7. Kineziologie sjezdového lyžování, snowboardingu a cyklistiky.

Cvičení:

1. Informace o lyžování a snowboardingu.

2. Bezpečnostní standardy při aktivitách v přírodě. Nordic-walking.

3. Vstupní praktické seznámení s pádlováním na kajaku. Informace o kanoi, raftingu.

4. Vstupní praktické seznámení s lezením na umělé stěně.

5. Praktický úvod do cyklistiky.

6. Parkour a lanový park.

7. In-line bruslení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK