PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace - kanoistika - PSPP063TSA
Anglický název: Sport specialization - Canoeing
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 110 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Anotace -
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Poslední úprava: Kolář Jiří, Mgr. (13.09.2017)
Cíl předmětu

Studium v předmětu Sportovní specializace kanoistika je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti

sportovní přípravy v kanoistice.

Poslední úprava: Bílý Milan, PhDr., Ph.D. (26.10.2021)
Literatura -

Busta, J. a kol. Za úspěchem ve vlnách. Praha: ČSK DV, 2020.

Bílý, M. Výkonové aspekty ve vodním slalomu. Dizertační práce. Praha: UK FTVS, 2012.

Busta, J. (2019). Vztah vybraných kondičních schopností s výkonností ve vodním slalomu (kategorie C1). Dizertační práce. Praha: UK FTVS.

Doktor, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice - disciplína C1. Diplomová práce. Praha: UK FTVS, 2001, 80 s.

Kolektiv autorů. 100 let kanoistiky v Českých zemích. Praha: Olympia, 2013.

Kračmar, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha. Triton 2002.

Poslední úprava: Bílý Milan, PhDr., Ph.D. (26.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky ke zkoušce:

Prokázání znalostí z probrané tématiky.

Poslední úprava: Bílý Milan, PhDr., Ph.D. (26.10.2021)
Sylabus -

Přednášky a semináře:

1.-2. Historie kanoistiky. Vývoj kanoistiky. Významné osobnosti kanoistiky. Organizační struktury ČSK, ICF

3.-4. Základy techniky pádlování na jednotlivých plavidlech.

5.-6. Základy techniky pádlování na jednotlivých plavidlech.

7.-8. Pravidla kanoistiky.

9.-10 Základy hydrodynamiky. Umělé slalomové a rychlostní tratě.

11.-12. Obecná příprava v kanoistice - prostředky a metody rozvoje pohybových schopností.

13.-14. Specifická příprava v kanoistice - prostředky a metody rozvoje pohybových schopností.

15.-16. Komplexní analýzy technik pádlování jednotlivých disciplín.

17.-18 Možnosti sledování techniky pádlování a jízdy, analýzy technik jednotlivých kategorií.

19.-20. Skladba sportovní přípravy v kanoistice v závislosti na věku sportovců.

21.-22. Struktura sportovního výkonu v kanoistice.

23.-24. Kineziologie pohybu při pádlování.

25.-26. Fyzioterapeutické aspekty v kanoistice.

27.-28. Tenzometrické vyšetřování síly.

29.-30 Systém sportovního přípravy.

31.-32. Prezentace seminárních prací.

Poslední úprava: Bílý Milan, PhDr., Ph.D. (26.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK