PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 3 – plavecké sporty - PPLS129
Anglický název: Sport specialization 3 - Swimming sports
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Aleš Zenáhlík
Vyučující: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Aleš Zenáhlík
Neslučitelnost : PPLS129K
Záměnnost : PPLS129K
Je záměnnost pro: PPLS129K
Anotace -
Předmět je zaměřen na oblast specializovaného a vrcholového plaveckého tréninku. V průběhu semestru se student seznámí s principy plánování plaveckého tréninku, s praktickým využitím aplikace pro plánování ročního tréninkového plánu. Dále se seznámí se specifikami rozvoje specifické i nespecifické svalové síly na suchu i ve vodě, s tréninkovými metodami, které se zaměřují na rozvoj výkonnosti sprinterů, středotraťařů a vytrvalců, s psychologickou prací trenéra a v rámci hospitace se zaměříme na práci trenérů s dlouholetou praxí a nejvyšší dosaženou kvalifikací.
Poslední úprava: Jurák Daniel, Mgr., Ph.D. (09.08.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je získat zušenosti s plánováním tréninku, s přípravou tréninkových jednotek v rámci celého ročního plánu s praktickfým použitím plaveckých metod jak pro skupinu plavců, tak i pro jednotlivce v případě individualizace tréninku.

Absolvováním předmětu student získá znalosti, dovednosti spojenýcch s plánovám tréninku v aplikaci Yarmill. Student bude schopen naplánovat roční, ale i víceletý plavecký trénink se všemi objemovými ukazately pro rozvoj pohybových schopností v jedntolivých tréninkových etapách. Pozná, k čemu slouží základní plavecké metody a jakým způsobem s nimi pracujeme. Naučí se tyto metody používat v souvislosti s plánováním ročního tréninkového cyklu. 

Poslední úprava: Jurák Daniel, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK