PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavecké základy - PPLS126K
Anglický název: Basics of Swimming
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jitka Pokorná
Vyučující: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Záměnnost : PPLS126
Je neslučitelnost pro: PPLS126
Je záměnnost pro: PPLS126
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jitka Pokorná (30.06.2023)
Plavání je pohybová dovednost, která se realizuje v prostředí, na které se člověk musí dlouhodobě adaptovat. Právě dostatečná adaptace umožní člověku se plně soustředit na činnosti, které jsou s vodním prostředím spojené. Umět plavat znamená, že je student připraven plně využít naučené dovednosti, v zdokonalování dalších plaveckých dovedností spojených s plaveckým tréninkem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jitka Pokorná (31.08.2023)

Předmět se zaměřuje na zvládnutí a zdokonalení plaveckých způsobů a zdokonalování individuálního provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů, startů a obrátek. Dále se zaměřuje na základy vodního záchranářství a pohybového tréninku ve vodě.

Po absolvování a dokončení předmětu student zvládá předvést základní plavecké dovednosti a techniku plaveckých způsobů kraul, znak, prsa a motýlek, včetně startů a obrátek. Student umí vytyčit klíčové body techniky daného plaveckého způsobu a interpretovat techniku plavání ve spojení s pravidly plavání. Student umí poskytnout jednoduchou zpětnou vazbu na základě analýzy pohybu a volit odpovídající plavecká cvičení pro korekci odchylek od modelové struktury plaveckých pohybů. Student si uvědomuje význam plavání v rámci celoživotních aktivit. Student zároveń umí interpretovat možná rizika pobytu ve vodním prostředí a důležitost základních hygienckých návyků na bazénu. Student zvládá speciální dovednosti vodního záchranáře a umí je modifikovat v různých situacích, včetně sebezáchrany. Student rozumí pojmu pohybový trénink ve vodě a dovede aplikovat základní tréninkové metody plaveckého tréninku v podobě jednoduchých motivů pro rozvoj tělesné zdatnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK