PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Basics of Swimming - PPLS126C
Anglický název: Basics of Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)
Předmět se zaměřuje na zvládnutí a zdokonalení plaveckých způsobů a zdokonalování individuálního provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů, startů a obrátek. Dále se zaměřuje na základy vodního záchranářství.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

ČECHOVSKÁ, I., D. JURÁK and J. POKORNÁ Plavání: pohybový trénink ve vodě. Edtion ed.: Karolinum, 2012. ISBN 8024619482.

HOFER, Z. a. kol. Technika plaveckých způsobů. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2011. 100 p.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ V., MILEROVÁ, H. Aqua - fitness. Edtion ed. Praha: Grada Publishing, 2003. 129 p. ISBN 80-2470462-5.

GUZMAN, R. J. Swimming drills for every stroke. Edtion ed.: Human Kinetics 1, 1998. ISBN 0880117699.

MAGLISCHO, E. W. Primer for Swimming Coaches, Volume 1: Physiological Foundations, Volume 2: Biomechanical Foundations Series 1. vyd. Nova Science Publishers Inc., 2016. ISBN 1634858220, 272 s.

HOUDOVÁ, V., ČECHOVSKÁ, I. Srdeční frekvence jako indikátor pohybového zatížení ve vodě. Česká kinantropologie. Vol 16, No 3 (2012). s. 11-25.

JÍLKOVÁ, M., ČECHOVSKÁ, I. Nároky na kvalitu plavecké lokomoce pro potřeby zdravotního plavání. In Čechovská, I. (Ed) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání. Praha : Katedra plaveckých sportů FTVS, UK v Praze, 2013. s. 93-98. ISBN 978-80-87647-02-8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

Cvičení:

1. Základní plavecké dovednosti.

2. Polohování na prsou a na zádech, odrazy do splývání.

3. Technika kraul, pohyb dolních končetin.

4. Technika kraul, pohyb horních končetin a dýchání.

5. Technika kraul, celková koordinace.

6. Kraulový start a obrátky.

7. Technika znak, pohyb dolních končetin.

8. Technika znak, pohyb horních končetin.

9. Technika znak, celková koordinace.

10. Znakový start a obrátky.

11. Technika prsa, pohyb dolních končetin.

12. Technika prsa, pohyb horních končetin a dýchání.

13. Technika prsa, celková koordinace

14. Prsařský start a obrátky

15. Technika motýlek, pohyb dolních končetin.

16. Technika motýlek, pohyb horních končetin a dýchání.

17. Technika motýlek, celková koordinace.

18. Motýlkový start a obrátky.

19. Rozvoj techniky a kondice (kraul).

20. Rozvoj techniky a kondice (kraul).

21. Rozvoj techniky a kondice (kraul).

22. Rozvoj techniky a kondice (znak).

23. Rozvoj techniky a kondice (znak).

24. Základní plavecké dovednosti pro záchranu tonoucího.

25. Technika plavání pod hladinou.

26. Technika zanořování a šlapání vody.

27. Způsoby tažení.

28. Zápočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK