PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace IV - plavecké sporty /TR/ - PPLS110
Anglický název: Sport specialization IV - Swimming sports /for coaches/
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Babeta Chrzanowská
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Korekvizity : PPLS049, PPLS073, PPLS074
Je prerekvizitou pro: PPLS082N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty TVS směru (TR), pokud si zvolí specializaci plavání. Prerekvizicí předmětu je absolvování a splnění požadavků předmětu Sportovní specializace I., Sportovní specializace II a Sportovní specializace III ve zvoleném směru, v kterém se dále profiluje (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)

Požadavky ke zkoušce u jednotlivých směrů (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness) jsou uveřejněny na informační nástěnce katedry plaveckých sportů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK