PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Semináře k didaktice plavání - PPLS086
Anglický název: Seminary to the teaching of swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 12
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Prerekvizity : PPLS092, PPLS093
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (09.09.2009)
Předmět se zabývá plaveckou výukou dětí v předškolním věku. Výuka je zaměřena na zvládnutí učebních postupů v přípravné a základní plavecké výuce, která je vedena jednak "skupinovou" formou a formou plavání "dětí s rodiči".
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (12.03.2009)

1. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada

Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

2. ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. 2. přeprac. vyd. Praha

: Grada Publishing, 2007.

Doporučená studijní literatura:

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/kps/studovna.php

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Požadavky na udělení kreditu:

  • Aktivní účast na přímé výuce 100%
  • Odevzdání učebních příprav v rozsahu 14 lekcí
  • Písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Obsah výuky:

Přednášky:

1. - 2. Bezpečnost a organizace plavecké výuky na bazéně

3. - 4. Učitel plavání a tvorba programu plavecké výuky

5. - 6. Adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti

7. - 8. Aplikace rotací a jednoduchých záběrových pohybů ve vodě

9. - 10. Didaktika základní techniky plaveckého způsobu kraul a znak

11. - 12. Didaktika základní techniky plaveckého způsobu prsa a motýlek

13. - 14. Vybrané problémy z výuky plavání, písemný test

Cvičení:

1. Organizace výuky, rozdělení dětí do skupin

2. - 14. Výuka dětí, vzájemné hodnocení vedení výuky studenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK