PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aqua-fitness - PPLS062
Anglický název: Aqua-fitness
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Peslová
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Eva Peslová
Záměnnost : PPLS061
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák (29.08.2008)

Předmět poskytuje teoretické zázemí a praktické zkušenosti v oblasti aqua-fitness.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák (29.08.2008)

1. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ.V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness.

1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 136 s. ISBN 80-247-046-5.

2. Labudová-Ďurechová, J. Aquafitness. 1. vyd.

Bratislava : PEEM, 2005. ISBN 80-89197-21-3. 122 s.

3. Dargatz, T., Koch, A. Bodytrainer Akvafitnes. 1.vyd.

Praha : I. Železný, 2003. ISBN 80-237-3790-2. 117 s.

4. Rodriguezová-Adamiová, M. Akvafitness. 1. vyd.

Praha : Ikar, 2005. ISBN 80-249-0547-7. 160 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (23.09.2015)

Požadavky k udělení kreditu:

Aktivní účast na přímé výuce ze 100%

Seminární práce

Vedení části hodiny na zadané téma

hospitace na lekci aqua-fitness

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (28.04.2015)

Semináře

Úvod do předmětu - aqua-trénink, témata se zaměřením na: plavání v

aqua-fitness, aqua-gymnastika, aqua-aerobik, aqua-jogging, aqua-

power, zatěžování ve vodním prostředí

Cvičení

Modifikace plaveckých dovedností a plaveckých způsobů pro podporu

zdraví

Aqua-gymnastika

Aqua-aerobik

Aqua-jogging, aqua-walking

Plavání a cvičení ve vodě jako prostředek regenerace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK