PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Plavecké sporty - PPLS058
Anglický název: Swimming sports
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Peslová
Vyučující: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Patří mezi: APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Prerekvizity : PPLS092, PPLS093
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (03.02.2010)
Předmět je zaměřen na prohloubení základních znalostí o plaveckých sportech a jejich využitelnosti ve sportovní přípravě. Rozhodování, řízení herní činnosti, semináře k pravidlům, náhledy do tréninkové činnosti VP, skoků do vody a synchronizovaného plavání
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (23.02.2017)

Povinná:

KOVAŘOVIC, K., FELGROVÁ, I., PESLOVÁ, E. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. Skriptum, s. 78, 2009, Praha : Karolinum, ISBN 978-80-246-1746-6.

BĚLKOVÁ,T.et al. Plavání Zdokonalovací s.plavecká výuka. 1.vyd. Praha : NS Svoboda, 1998, 46 s. ISBN 80-205-0550-4.

Doporučená:

1. WILKE, K. Swimmsport praxis. 2. vyd. Hamburg : Rowohlt, 1997. 282 s. ISBN 3-499-18608-X.

2. NITZKOWSKI, M. Learning and Teaching the Basics. 1. Vyd. USA : Huntington Beach, 1998.

3. O´BRIEN, R. Springboard - Platform. 2. vyd. USA : Human Kineties, 2003. 226 s. ISBN 0-7360-

4378-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (25.02.2016)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast na přímé výuce z 85 %

seminární práce dle zadání

hospitace v oddílech jednotlivých plav. sportů

zvládnutí dovedností z plav. sportů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (23.02.2017)
Cvičení:
1. hod. - úvod do předmětu, seznámení se studijním programem

2. hod. - VP - plavecká průprava, ovládání míče, sprinty, základní přihrávky

3. hod. - VP - herní situace v útoku a obraně v zóně i osobně, způsoby střelby

4. hod. - VP - hra brankáře, rozehrávka po trestném hodu, pokutový hod, hra

5. hod. - VP - utkání, včetně rozhodování a uplatnění základních pravidel VP

6. hod. - SP - modifikace plaveckých způsobů (dvojice, útvary), ploutvové pohyby

7. hod. - SP - ploutvové pohyby, jednoduché figury, šlapání vody

8. hod. - SP - tvorba jednoduché sestavy, nesené figury, akrobatické prvky

9. hod. - SP - předvedení sestavy SP - 2 skupiny s rozhodováním

10. hod. - SV - základní pády a skoky z okraje bazénu a startovního bloku

11. hod. - SV - nácvik odrazu (variantně) a dopadu, práce s pružnou odrazovou plochou

12. hod. - SV - rozběh, skok přímý s rozběhem, odraz s pohybem paží

13. hod. - SV - tvorba a hodnocení skoku 101 C, (101 B)

14. hod. - předvedení dovedností z plaveckých sportů

Semináře, teorie:
1. hod. - VP - historie, vývoj, základní pravidla

2. - 3. hod. - VP - hospitace na tréninkové jednotce VP

4. hod. - VP - vedení záznamu o utkání, seminární práce na zadané téma

5. hod. - SP - historie, vývoj, základní pravidla

6. - 7. hod. - SP - hospitace na tréninkové jednotce synchronizovaného plavání

8. hod. - SP - vypracování seminární práce (návrh sestavy)

9. hod. - SV - historie, vývoj, základní pravidla

10. - 11. hod - SV - hospitace na tréninku skoků do vody

12. hod. - SV - seminární práce (didaktická řada pro vybraný skok)

13. - 14. hod - návštěva soutěžního utkání, nebo závodu ve vybraném pl. sportu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK